Anders forskning kan bidra till att fler patienter i framtiden slipper skrumplever och cancer.

Anders Bergqvist har sedan 1995 forskat om varför Hepatit C-virusets infektioner så ofta blir kroniska. Hur viruset undviker immunförsvaret och hur immunförsvaret ser ut hos de 25% drabbade som klarar av infektionen.

I Sverige uppskattas 90 000 människor ha infekterats av HCV (Hepatit C-virus), främst genom blodtransfusioner. 70 000 av dessa människor kan ha fått en kronisk infektion som i vissa fall kan leda till skrumplever och troligen också levercancer. Ännu finns vare sig vaccin eller något annat effektivt botemedel.

Anders forskning har till syfte att klara ut varför HCV-infektioner så ofta blir kroniska. Hur undviker viruset immunförsvaret? Och hur ser immunförsvaret ut hos de 25% som klarar av infektionen?

Det var 1989 som amerikanska forskare lyckades isolera det nya viruset HCV, det första virus som upptäckts med nya molekylärbiologiska metoder. HCV visade sig sakna likhet med tidigare beskrivna hepatitvirus men var besläktat med virus som orsakar t ex fästingburen hjärninflammation samt gula febern.

Ett virus är ett litet smittämne som förökar sig inuti en cell. Medan en människocell innehåller 100 000 gener och en tarmbakterie 3 000, klarar sig HCV med endast elva gener. Tre av dessa innehåller instruktioner för de proteiner som bygger upp virusets skal, i vilket virusets arvsmassa packas. De övriga generna innehåller instruktioner för reglerande proteiner som på ett par timmar kan förändra en normal cell till en virusfabrik som tillverkar tusentals nya viruspartiklar.

Proteinerna kan således få viruset att utnyttja cellens alla enzymer för sitt eget syfte. Denna förmåga kan i sällsynta fall leda till att cellen börjar växa okontrollerat, vilket kan resultera i cancer. Alla virus kräver en värdorganism för att föröka sig. Värdorganismen, t ex människan, har ett immunförsvar vars uppgift är att bekämpa infektionen. Medan människan har utvecklat ett alltmer raffinerat immunförsvar har viruset utnyttjat strategier för att undvika immunförsvaret. För att ha en chans att överleva måste viruset kunna stanna i organismen.

ANDERS BERGQVIST BEDRIVER SIN FORSKNING VID UPPSALA UNIVERSITETS INSTITUTION FÖR MEDICINSK BIOKEMI OCH MIKROBIOLOGI

Dela/spara Dela eller tipsa