Ny kunskap om tarmslemhinnans skyddande funktion vid inflammatorisk tarmsjukdom

Alla levande organismer är beroende av olika barriärer mot omgivningen för att kunna fungera och överleva. Tarmslemhinnan är med sin yta på ca 300 kvadratmeter(!) kroppens viktigaste barriär mot yttre miljöpåverkan. Slemhinnans funktion är att dels selektivt ta upp viktiga näringsämnen, dels att skydda kroppen från potentiellt farliga substanser. Förmågan att skydda brukar man kalla tarmens barriärfunktion.

ÄNNU INGEN BOT FÖR CROHNS SJUKDOM

Crohns sjukdom är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom i nedersta delen av tunntarmen och i varierande grad till grovtarmen. Sjukdomen drabbar vanligtvis vuxna i 20-30 års åldern och vi saknar idag behandling som kan bota den. Detta medför perioder av sjukdom under patienternas hela vuxna liv, med behov av livslånga kontroller och medicinering. Ofta krävs tarmoperationer. Betydande sjukvårdsresurser tas i anspråk, med stora kostnader för samhället.

Många studier har visat att patienter med Crohns sjukdom har störd barriärfunktion, vilket kan vara en viktig faktor i utvecklingen av sjukdomen. Man vet dock inte när denna ökade tarmgenomsläpplighet uppstår, vilka funktioner som är störda och vilka faktorer som styr dessa förändringar.

NY TEKNIK FÖR STUDIER AV TARMSLEMHINNAN

För att kunna se funktionsförändringar i tarmslemhinnan har vi etablerat en teknik för att studera slemhinnans upptag av äggviteämnen. Våra studier har visat en ökad genomsläpplighet för äggviteämnen i icke-inflammerad tarmslemhinna från Crohnpatienter. Man kan tänka sig att en otät tarmslemhinna släpper in relativt stora mängder av skadliga ämnen, vilket leder till en överaktivering av immunförsvaret och därmed en inflammationsprocess.

FORTSATTA STUDIER

Preliminära resultat från våra fortsatta studier visar att det vid Crohns sjukdom finns en störning i regleringen av slemhinnans s k tight junctions, strukturer som styr upptaget av ämnen mellan slemhinnecellerna. Vi kommer även att undersöka hur tarmens epitel (yttersta cellagret i slemhinnan) samspelar med immunsystemet vid och före inflammation samt hur tarmens bakterieflora påverkar slemhinnans barriärfunktion. I våra studier har vi kunnat visa att ett ökat upptag av äggviteämnen föregår inflammation och sannolikt är en tidig händelse i sjukdoms-processen.

MER FORSKNING KAN GE NYA BEHANDLINGSMETODER

Mycket forskningsarbete återstår innan man helt kan klarlägga tarmbarriärens roll i utvecklingen av Crohns sjukdom. Denna forskning är viktig för att förstå sjukdomsprocessen och därigenom kunna ta fram nya behandlingsmetoder och i förlängningen kunna bota de individer som drabbats av sjukdomen.

JOHAN DABROSIN SÖDERHOLM,
SSMF-STIPENDIAT, IDRP, HEALTH SCIENCES CENTRE, HAMILTON, ONTARIO, CANADA

Dela/spara Dela eller tipsa