Pers forskning ger oss ny förståelse av skelettsjukdomar

ImageSkelettet är ett aktivt organ, som hela tiden förnyas och anpassas till behoven. En typ av celler i benvävnaden avlägsnar ben medan en annan bildar nytt ben. När balansen rubbas mellan nedbrytning och uppbyggnad kan skelettsjukdomar som t ex osteoporos (benskörhet) utvecklas. Benskörhet blir allt vanligare. 1945 hade exempelvis Östergötland ca 100 höftfrakturer. 1985 hade antalet stigit till c:a 700.

BIOKEMISKA SKELETTMARKÖRER

Laboratorieanalyser som speglar vad som händer i benvävnaden kallas biokemiska skelettmarkörer. Enzymet benspecifikt alkaliskt fosfatas är en sådan markör och kommer ursprungligen från de celler som bildar nytt ben. Trots att enzymet hör till de mest analyserade i den dagliga rutinsjukvården, är funktionen fortfarande oklar.

INTRESSANT UPPTÄCKT

Per Magnusson och hans forskargrupp har gjort en intressant upptäckt: benspecifikt alkaliskt fosfatas är inte en enda molekyl, utan består av tre olika isoformer som alla cirkulerar fritt i human plasma. Biokemiskt skiljer sig isoformerna åt genom kolhydrater. Den anatomiska skillnaden är att en har högre aktivitet i den porösa benvävnaden medan de två andra har högre aktivitet i den yttre, kompakta benvävnaden.

Isoformerna av benspecifikt alkaliskt fosfatas bildas i olika grad vid olika sjukdomstillstånd, t ex vid brist på tillväxthormon samt hos cancerpatienter med skelettmetastaser. Det har även visat sig att dessa isoformer påverkas olika när de benbildande cellerna stimuleras med tillväxthormon och insulinliknande tillväxtfaktor-I (IGF-I).

Benvävnad från
patient med
osteoporos
Normal benvävnad

 

Säkrare diagoser, effektivare behandlingar
Resultaten av Per Magnussons forskning ökar den generella kunskapen om skelettet. De nya kunskaperna kan i framtiden bidra till att vi får säkrare diagnoser och effektivare behandlingar vid exempelvis benskörhet och för att tidigt kunna upptäcka eventuella skelettmetastaser vid tumörsjukdomar.

PER MAGNUSSON,
SSMF-STIPENDIAT

Dela/spara Dela eller tipsa