Ska Helgis forskning lösa problemet med ätstörningar?

Varför drabbas alltfler människor av anorexi och bulimi? Finns det någon bot? Dagens skönhetsideal och kroppsfixering är säkert en viktig orsak till ätstörningarna. Men fler och fler forskare, däribland Helgi Schiöth, hävdar att det också finns biologiska orsaker.

En anorektiker kan bokstavligen svälta sig till döds genom undernäring. På en bulimiker är sjukdomen inte lika synlig. Vikten är ofta normal men kroppen skadas av t ex kräkningar och laxering. Depression och självmordstankar hör också till bilden. I många fall även alkohol- och drogmissbruk.
Ätbeteendet är ett komplext samspel av ett antal hormonsystem. Obalans i dessa system kan leda till ätstörningar. Den drabbade kommer in i ett störningsmönster som är mycket svårt att ta sig ur. Helgi är likafullt övertygad om att det i många fall går att häva obalansen och därmed också störningsmönstret.
Helgis nuvarande forskningsprojekt går ut på att undersöka hormonsystem som kan vara förändrade vid ätstörningar och utforma specialanpassade läkemedel för dessa. Han har redan visat att ett hormonellt system, som han studerat, har mycket stor betydelse för matlust och ätbeteende. Helgi är säker på att hans forskning kan ge oss nya, effektivare mediciner för behandling av anorexia och bulimi.

Helgi utesluter inte inslag av psykiatrisk behandling och beteendeträning. Han tror att de i många fall kan behövas som komplement till medicinering.

HELGI B. SCHIÖTH,
SSMF-STIPENDIAT, INST. FÖR FARMAKOLOGI, UPPSALA UNIVERSITET.

Dela/spara Dela eller tipsa