Ska Kristinas forskning bidra till en snabbare lösning av AIDS-gåtan?

Tre vanligt förekommande virus med huvudsakligen sexuell spridning är Humant Immun-bristvirus (HIV) som orsakar AIDS, Papillomavirus (HPV) som står för 93% av all livmoderhalscancer samt Genialt Herpesvirus(HSV-2) som är den vanligaste orsaken till genitala sår. Följderna är i många fall livshotande men tyvärr finns inget vaccin mot någon av dessa sjukdomar. Vi har dessutom en dålig uppfattning om hur immunförsvaret fungerar i könsorganen.

KAPPLÖPNING MED TIDEN

Kampen mot de tre virussjukdomarna är en kapplöpning mot tiden. Alla vet hur dramatiskt inte minst AIDS ökar. Om Kristina och hennes medarbetare kan bidra till att vi får effektivare vaccin finns det möjlighet att rädda många liv.

NYA KUNSKAPER OM IMMUNFÖRSVARET

Kristinas forskning har som mål att öka kunskapen om hur vårt immunförsvar reagerar mot dessa virus och hur man kan utveckla fungerande vaccin. Genom sina studier har Kristina och hennes forskarlag fått en uppfattning om vilka av immunsystemets många komponenter som måste aktiveras för att ett vaccin ska fungera och vilka komponenter som är speciellt viktiga för uppkomsten av ett bra immunförsvar.

FÖRMÅ KROPPEN ATT PRODUCERA INTERFERON GAMMA

Framför allt måste ett vaccin kunna stimulera kroppens T-celler så att dessa syntetiserar den speciella aktiverande IFN-L interferon gamma. IFN- har flera funktioner, bl a att aktivera andra av immunsystemets celler, framför allt makrofager, NK-celler och andra T-celler, så att dessa blir effektivare i sina antivirala funktioner. IFN- kan också framkalla antivirala substanser som kan göra kroppens celler mer resistenta mot virusinfektioner. Eftersom IFN- har visat sig vara en så livsviktig del av immunförsvaret mot genital virusinfektion, studerar vi nu hur produktionen av denna substans regleras, säger Kristina.

ALTERNATIVA VACCINERINGSMETODER

Vi jämför också olika sätt att vaccinera med antigen och använder oss även av dendritiska celler, en celltyp som är specialiserad på att aktivera immunförsvaret. I samarbete med en amerikansk grupp ska vi dessutom försöka framställa vaccin som består av virusets genetiska material, s k DNA-vaccin.

KRISTINA ERIKSSON,
SSMF-STIPENDIAT, GÖTEBORGS UNIVERSIT

Dela/spara Dela eller tipsa