Hur ska vi undvika onödiga operationer av prostatacancer?

Prostatacancer drabbar ca 10% av landets män. Vissa tumörer växer snabbt, andra långsamt. Tyvärr finns inga bra verktyg för att skilja dessa tumörtyper åt. Risken finns att "snälla" tumörer behandlas i onödan med besvärliga biverkningar som följd. Ett viktigt problem att lösa är därför bestämningen av tumörers farlighet.

TESTOSTERON PÅ GOTT - OCH ONT

De flesta prostatatumörer är från början beroende av det manliga könshormonet testosteron, som produceras främst i testiklarna. Därför ges vanligen kastraktionsbehandling (kirurgisk eller medicinsk) till patienter med svår cancer. Inom några år anpassar sig dock cancerceller till att leva utan testosteron, med följd att tumören börjar växa igen.

VARFÖR BILDAS PROSTATACANCER?

- Vår forskargrupp undersöker dels varför prostatacancer bildas och dels vad som händer i tumörerna vid behandling. Vi försöker också hitta faktorer som kan hjälpa oss att förutsäga hur farlig en tumör är och hur den svarar på behandling. Vi har bl a funnit att prostatatumörer innehåller höga nivåer av proteinet Transforming Growth Factor Beta (TGF-B).

TUMÖRER MED MÅNGA BLODKÄRL

-Våra undersökningar visade att patienter med dålig prognos hade höga nivåer av TGF-B. De hade spridd cancer vid diagnostillfället och tumörer med många blodkärl. Det är möjligt att TGF-B får nya blodkärl att bildas i tumören - blodkärl som kan sprida cancerceller. Frågor som vi söker svar på är bl a om den förlorade, hämmande effekten hos TGF-B går att återskapa, om man kan förhindra nybildningen av blodkärl och om TGF-B kan hjälpa oss att förutsäga sjukdoms- och behandlingsförlopp. Preliminära resultat tyder på att det kan vara så.

VIKTIG FORSKNING

Forskning kring prostatacancer är viktig. Vi hoppas att våra studier av TGF-B på sikt kan bidra till utvecklandet av nya prognosverktyg och effektivare behandlingsformer som kan komma patienter med prostatacancer tillgodo.

PERNILLA WIKSTRÖM,
SSMF-STIPENDIAT, MEDICINSK BIOVETENSKAP, UMEÅ UNIVERSITET

  • Cirka hälften av alla svenska män får under sin livstid tyst, s k latent, prostatacancer
  • Cirka 6000 svenska män får varje år diagnosen prostatacancer
  • 2000-3000 svenska män dör varje år av prostatacancer
  • Prostatacancer kan botas endast om den behandlas i ett tidigt skede
  • Det är svårt att skilja latent cancer från snabbt växande cancer i ett tidigt skede
  • Många patienter överbehandlas och får onödiga, besvärliga biverkningar
  • Bättre prognosverktyg behövs
  • Effektivare behandlingsmetoder behövs
Dela/spara Dela eller tipsa