Varför klarar immunförsvaret inte HIV-viruset?

HIV-virusets ödesdigra förmåga att lura och undvika immunförsvaret beror bl a på att virusytan till stora delar är täckt av kolhydrater. Eftersom dessa härstammar från värdcellen uppfattar immunförsvaret dem som "kroppsegna" och går inte till angrepp. Den stora utmaningen är därför att utveckla vaccin som får immunförsvaret att producera antikroppar med förmåga att neutralisera HIV, trots virusets stora kolhydratskärm. Forskningen är angelägen. Resultaten kan bidra till att färre människor i framtiden drabbas av HIV/AIDS.

DEFEKTA KOLHYDRATER - NY MÖJLIGHET

SIV (simian immunodeficiency virus) är en virustyp som saknar vissa kolhydratstrukturer. En amerikansk studie visar att djur som infekterats med SIV utvecklade en ökad mängd virusneutraliserande antikroppar. Dessa antikroppar var riktade inte bara mot den kolhydratdefekta virusvarianten utan även mot virus med fullt utvecklad kolhydratskärm. Eftersom SIV och HIV är mycket närbesläktade virus, ger resultaten hopp om möjligheter att framkalla ett effektivare immunförsvar mot HIV genom att använda ett vaccin som innehåller kolhydratdefekt HIV-glykoprotein.

SKRÄDDARSYDD HIV-VACCIN?

Anders projekt har som mål att bl a studera exakt hur HIV utnyttjar kolhydraterna för att skydda sig mot immunförsvaret och att utreda möjligheterna att skräddarsy kolhydratförändrade HIV-vaccin för att framkalla ett effektivare virusneutraliserande immunförsvar. Studierna utförs främst med s k DNA-vaccin, där man bl a klonar in gener för HIV-glykoprotein med specifika förändringar i kolhydratsammansättningen. Inom projektet studeras hur DNA-vaccin kan optimeras för att ge upphov till såväl effektivare antikroppsförsvar som T-cellssvar, dvs HIV-specifika "mördarceller".

Nystartat glykobiologi-projekt Utöver forskningen kring HIV har vi nyligen startat ett glykobiologi-projekt inom Kunskapscentrum för mikrobiologisk beredskap (KMB), där vi studerar glykosyleringens betydelse för infektion av och immunitet mot Hantavirus, vilka kan ge upphov till svår lungsjukdom eller blödarfeber. Även studier av Crimean Congo haemoragic fever virus (CCHF) och så småningom de fruktade Filovirusen, såsom Ebola och Marburg, kommer att ingå i detta projekt.

 

ANDERS BOLMSTEDT,
SSMF-STIPENDIAT, MEDICINSK MIKROBIOLOGI OCH IMMUNOLOGI, GÖTEBORGS UNIVERSITET

Humant immunbristvirus (HIV) infekterar och förstör immunförsvarets T-hjälparceller. Detta leder till att den infekterade individens immunförsvar blir svagare och svagare tills det är så svagt att det inte längre kan försvara kroppen mot andra mikroorganismer, såsom andra virus, bakterier och parasiter. Patienten har utvecklat AIDS och kommer sannolikt att dö inom en snar framtid. Det finns idag mer än 40 miljoner HIV-infekterade individer i världen och smittat sprids lavinartat, vilket gör utveckling av ett effektivt HIV-vaccin till en av de mest angelägna uppgifterna för dagens mikrobiologiska forskning.

Dela/spara Dela eller tipsa