Hur ska den dramatiska tuberkulosökningen hejdas

Tuberkulosbakterien Mycobacterium tuberculosis har på senare tid börjat bli resistent mot antibiotika. I Sverige har vi haft en 50-procentig ökning av multiresistenta bakterier mellan 1998 och 1999. Vaccination ger ett bra skydd för barn men är oftast verkningslös på vuxna.

Infektionen börjar när små droppar, som innehåller tuberkulosbakterier, andas in i lungorna. För att sjukdomen ska bryta ut måste bakterien tränga in i och ta sig igenom luftvägarnas slemhinna. Cellerna i slemhinnan börjar då producera signalproteiner som lockar till sig neutrofiler, en typ av vita blodkroppar. Neutrofiler har receptorer på sin yta, som känner igen tuberkulosbakterier och signalerar om faran till slemhinnans celler. När tuberkulosbakterier tillintetgörs av neutrofilerna börjar också dessa producera signalproteiner som i sin tur kallar på förstärkning från andra vita blodkroppar.

Vilka mekanismer använder neutrofilerna och slemhinnans celler för att eliminera tuberkulosbakterier? Och vad är det hos bakterien som leder till att dessa celler börjar producera signalproteiner? Där är två viktiga frågor som vi hoppas att vår forskning ska ge svar på, säger Gabriela.

Om vi lyckas identifiera mekanismerna i den akuta fasen av tuberkulosinfektioner skulle nya läkemedel förhoppningsvis kunna utvecklas.

Schematisk bild av tuberkulosinfektion. M. tuberculosis tränger sig in i och tar sig igenom luftvägarnas slemhinnor. Cellerna börjar då producera signalproteiner som lockar till sig vita blodkroppar (neutrofiler och monocyter).

 

 

ABRIELA GODALY,
SSMF-STIPENDIAT, LUNDS UNIVERSITET

Dela/spara Dela eller tipsa