Mats forskning kan innebära nya möjligheter vid benmärgstransplantation

Transplantation av stamceller (HSCT) är en vanlig behandling vid elakartade blodsjukdomar, t ex leukemi. En komplikation är benmärgens immunologiska effekt mot patienten, s k transplantat-kontra-patient sjukdom. Svårare former av denna komplikation medför hög dödlighet. Prognosen är bättre vid milda former av sjukdomen, eftersom man då får en s k transplantat-kontra-leukemi effekt där donatorns immunsystem attackerar elakartade celler hos patienten.

Det har visat sig att vissa patienter under den första tiden blir s k blandade chimärer, d v s har celler i blodet som härstammar från både givaren och, den egna kroppen. Andra blir tidigt s k donator-chimärer, där blodcellerna härrör enbart från givaren. Av dessa bägge kategorier är det donator-chimärerna som löper ökad för att utveckla svår transplantat-kontra-patient sjukdom.

Genom vår forskning hoppas vi kunna lösa många problem i samband med transplantation av benmärg och därmed minska risken för svåra komplikationer. Om vi kände till alla orsaker till sjukdomen skulle vi kunna skräddarsy den förebyggande behandlingen och på så sätt få ner dödligheten.

MATS REMBERGER,
SSMF-STIPENDIAT, HUDDINGE SJUKHUS

Dela/spara Dela eller tipsa