Ska Sophies nya forskningsrön ge oss renare blodkärl?

Infarkter, Alzheimers sjukdom och diabeteskomplikationer ökar. Det beror bland annat på att vi lever längre, men också på att vi rör oss mindre och äter fetare mat. En av de viktigaste medicinska orsakerna till att vi blir sjuka är att kroppen inte klarar av att rena blodet från alla naturliga nedbrytningsprodukter. Dessa lagras istället i exempelvis kärlväggarna, vilket försvårar blodgenomströmningen.

Speciellt viktigt för reningen är levern med sitt sinnrika filtersystem av blodkärl. De celler, som klär kärlens insida, har till uppgift att avskilja "skräp". Ett liknande filtersystem i lymfknutorna renar lymfvätskan.

I vår forskning har vi på ytan av leverns och lymfknutornas filterceller funnit två nya "skräpavskiljare" som vi kallar stabiliner. Utmaningen är nu att klargöra stabilinernas roll. I förlängningen hoppas vi att resultaten ska ge läkarvetenskapen nya möjligheter att t ex hitta riskpatienter tidigare.

Ett blodkärl i levern i genomskärning och uppförstorat visande filtercellerna som klär blodkärlen. På filtercellerna sitter olika typer av receptorer som fångar in nedbrytningsprodukter/skräp. Olika fångstarmar för olika sorters nedbrytningsprodukter/skräp. Blod från kroppen går in i filtersystemet och skräpet fångas in vartefter det renade blodet lämnar levern.

SOPHIE JOHANSSON,
SSMF-STIPENDIAT, UPPSALA UNIVERSITET.

Dela/spara Dela eller tipsa