Varför medverkar immunförsvaret ibland till cancer?

En cancer uppkommer då en vanlig cell i kroppen förändras så att den börjar växa ohämmat. Förutsättningen för tillväxten är att arvsmassan förändras - två olika gener sätts ihop så att hybridgener skapas. Detta leder till att den canceromvandlade cellen börjar tillverka proteiner som den normalt inte skulle. Dessa proteiner är nödvändiga för att cancern skall växa och överleva.

I blodet finns antikroppar som kan oskadliggöra främmande ämnen. De celler som tillverkar antikroppar kallas B-celler och är en del av immunsystemet. Då vi får i oss t ex virus eller bakterier, aktiveras just de B-celler som kan tillverka antikroppar som oskadliggör denna specifika substans.

EFFEKTIVA ANTIKROPPAR PÅ GOTT OCH ONT

När B-cellen aktiveras omformas dess arvsmassa. Detta ger effektivare antikroppar men kan också leda till att B-cellen ombildas till cancercell. Hur kontrolleras omformningen av arvsmassan för att förhindra en sådan utveckling? Mats forskning kan kanske ge svaret.

I vår kropp finns B-celler som har till uppgift att skydda oss mot bakterier och virus. B-celler kan aktiveras om de möter bakterier. De börjar då producera antikroppar som kan binda till bakterierna och därmed oskadliggöra dessa. Detta ger oss ett skydd mot farliga bakterier, men leder också till en ökad riskför att B-cellen skall omvandlas till ett cancercell. Detta beror på att de förändringar som sker av B-cellen då den skall börja producera antikroppar påminner om de förändringar som sker i cancerceller.

MATS BEMARK,
SSMF-STIPENDIAT, GÖTEBORGS UNIVERSITET

Dela/spara Dela eller tipsa