Blir det en smal sak att bota övervikt?

Övervikt är ett växande problem. Även dess extrema motsats, anorexia, medför svåra kroppsliga och psykiska besvär. Robert Fredriksson forskar kring de receptorer, som påverkar hungerkänslor.

Idag är nästan varannan vuxen svensk överviktig. Allt yngre blir också allt tyngre. I de regioner av hjärnan som ansvarar för aptitreglering och kontroll av födointag  finns så kallade G-protein kopplade receptorer.

Robert Fredrikssons utmaning är att identifiera de receptorer, vilka har som enda uppgift att verka i de fysiologiska system som reglerar aptiten. Han ska också ta reda på hur dessa specifika receptorer är inblandade i regleringen.

DÄMPAR ELLER SKAPAR HUNGER

Målsättningen är att få fram molekyler som kan användas för att selektivt blockera eller aktivera receptorerna för att på så sätt dämpa eller skapa hungerkänslor.

Resultaten av Roberts forskning kan användas som mallar för framtida utveckling av läkemedel mot övervikt och anorexia. Eftersom de hittills kända receptorerna medverkar i en mängd fysiologiska system skulle en receptor som bara har aptitreglering som sin uppgift vara den optimala måltavlan för aptitkontrollerande läkemedel.

ROBERT FREDRIKSSON,
SSMF-STIPENDIAT, UPPSALA UNIVERSITET

Dela/spara Dela eller tipsa