Hittar Maria drivkraften till inflammatoriska ledsjukdomar?

Inflammation är en reaktion i kroppens vävnader som möjliggör förintandet av främmande mikroorganismer samt reparation av vävnadsskador. Ibland blir inflammationen emellertid kronisk. - Varför, frågar sig Maria Olofsson.

Inflammation är kroppens försvar mot förändringar t ex vid infektioner av främmande bakterier och virus samt vid vävnadsskador. Normalt upphör inflammationen då vävnaden är läkt och mikroorganismerna är eliminerade. Men vid till exempel ledgångsreumatism uppstår en kronisk inflammation som inte kan brytas.

Vad är det som driver en inflammation som går fel? Det ska Maria Olofsson undersöka.

SKADLIG INVASION AV IMMUNCELLER

Maria ska koncentrera sig på hur bindvävsproteiner i kroppens brosk är uppbyggda och hur de fungerar. Broskproteinet COMP är särskilt intressant.

Marias hypotes är att COMP binder till monocyter - en av kroppens vita blodkroppar - och aktiverar dem. Monocyterna producerar och utsöndrar signalämnen, som lockar till sig ännu fler immunceller. Invasionen leder till en fördröjd inflammation, en skadlig cykel som inte kan brytas.

BRYTER NY VÄG FÖR BEHANDLING

Maria hoppas kunna stoppa den kroniska inflammation som driver inflammatoriska ledsjukdomar. Målet är att förhindra den nedbrytning av vävnaden som gör att leden förstörs.

MARIA OLOFSSON,
SSMF-STIPENDIAT, LUNDS UNIVERSITET

Dela/spara Dela eller tipsa