Kan Daniels forskning hjälpa blodsjuka?

Patienter med brist på neutrofila granulocyter löper ökad risk för allvarliga bakteriella infektioner. Genmutationer och en ökad programmerad celldöd av neutrofil-förstadier i patienternas benmärg har nyligen påvisats.

De neutrofila granulocyterna (en sorts vita blodkroppar) kan - likt målsökande robotar - lokalisera och döda bakterier som lyckats invadera kroppen.
Många patienter med uttalad långvarig brist på neutrofila granulocyter i blodet (svår kronisk neutropeni) har visats ha mutationer i ELA2-genen, som kodar för granulaproteinet neutrofil-elastas. Nyligen upptäcktes ett sänkt uttryck av ett överlevnadsprotein samt en ökad programmerad celldöd ( s k apoptos) i förstadier till neutrofila granulocyter i benmärgen hos patienter med Kostmanns sjukdom, en ärftlig form av neutropeni. Daniel Garwicz deltar i kartläggningen av apoptosmekanismerna och undersöker betydelsen av neutrofilens granulaproteiner.

NYA BEHANDLINGAR AV NEUTROPENI?

Idag måste patienter med svår kronisk neutropeni behandlas kontinuerligt med neutrofil-tillväxtfaktorn G-CSF. Långtidsöverlevande patienter med vissa former av neutropeni har en ökad risk att utveckla akut leukemi. Daniels forskning kan bidra till modernare behandlingar av dessa blodsjukdomar.

DANIEL GARWICZ,
SSMF-STIPENDIAT, LUNDS UNIVERSITET

Dela/spara Dela eller tipsa