Kommer drogberoende att kunna förebyggas?

Drogmissbruk och drogberoende förorsakar allvarliga medicinska och sociala problem världen över. I Sverige har missbruket av narkotika ökat markant de senaste åren.

Sannolikheten för att en individ kommer att öka intaget av en drog och till slut tappa kontrollen över det har både genetiska och miljörelaterade orsaker.
Men ännu saknas tillräckliga kunskaper om varför vissa människor blir beroende av droger och andra inte. Anna Kindlundh ska söka svar på frågan.

HJÄRNANS BELÖNINGSSYSTEM HAR HUVUDROLLEN

Hjärnans belöningssystem reglerar begäret vid intag av droger. Signalsubstansen dopamin har en central roll i belöningssystemet eftersom frisättningen av dopamin ökar vid drogintag. Även kroppsegna opioida (morfinlika) peptider aktiverar indirekt substansen.

Proteinet proopiomelanokortin (POMC) är särskilt betydande för belöningssystemet då molekylen spjälkas sönder i opioida peptider. Anna ska studera om ärftliga genetiska variationer av POMC-genen påverkar risken att utveckla ett drogmissbruk och beroende.

EN AV HJÄRNFORSKNINGENS STORA UTMANINGAR

Den nya kunskapen om genetikens inverkan på olika personers känslighet för beroendeframkallande medel är oerhört viktig. Annas forskning kan öppna dörren till effektiva förebyggande program och behandlingsmetoder.

ANNA KINDLUNDH,
SSMF-STIPENDIAT, UPPSALA UNIVERSITET

Dela/spara Dela eller tipsa