Ska Karens forskning ge ännu effektivare antibiotika?

När bakterier fäster på en yta i kroppen får de ofta hög motståndskraft mot antibiotika. Karen Otto studerar om det finns möjligheter att förebygga problemet.

Bakteriernas vidhäftning och antibiotikaresistens gör det svårare att behandla infektioner. En orsak till problemet är att bakterierna själva förbättrar sin möjlighet att stanna kvar och överleva. Karen Otto forskar om bakteriernas vidhäftning och anpassningsförmåga.

Karen undersöker speciellt hur aktiviteten av ett signalöverföringssystem bidrar till adhesion av Escherichia coli, en tarmbakterie som kan ge upphov till urinvägsinfektion.

KRITISKA GENER AVGÖRANDE

Karen ska identifiera och karaktärisera mutanter med ändrad förmåga att vidhäfta. Genom att slå ut kritiska gener när bakterien fäster till en yta i kroppen kan hon visa vilka gener som bidrar till bakteriens vidhäftningsförmåga. Resultaten visar också vilka gener som möjligen direkt påverkar cellernas resistens mot antibiotika.

Hon ska även undersöka det molekylära samspelet i sjukdomsframkallande stammar av tarmbakterien Salmonella och Yersinia, som kan orsaka ledinflammation.

FÖREBYGGANDE BEHANDLING

Karens forskning kan ligga till grund för utvecklingen av nya läkemedel som tidigt och effektivt förebygger infektioner.

KAREN OTTO,
SSMF-STIPENDIAT, GÖTEBORGS UNIVERSITET

Dela/spara Dela eller tipsa