Står behandlingen av Parkinsons sjukdom inför ett genombrott?

Vid Parkinsons sjukdom dör celler som producerar dopamin i mellanhjärnan, vilken är viktig för motoriken. Gunnar Schulte forskar kring möjligheterna att ersätta de döda cellerna.

När nervsystemet utvecklas mognar stamceller till olika specialiserade och differentierade celler i hjärnan, till exempel nervceller. De dopaminerga nervcellerna dör vid Parkinsons sjukdom.
Gunnar Schulte studerar de olika signaler och mekanismer som får en omogen nervcell att övergå till en dopaminerg cell. I den komplexa mognadsprocessen intresserar han sig särskilt för medlemmar i peptidfamiljen Wnt, som påverkar utvecklingen av dessa nervceller.

HELT NY KUNSKAP

Gunnar undersöker de intracellulära förändringar som uppstår vid stimuleringen av receptorn frizzled med Wnt peptider.
Den farmakologiska beskrivningen av hur Wnt och frizzled fungerar ihop saknas helt i dagsläget. Resultaten kan leda till grundläggande förståelse av signalvägarna.

TEORIER BLIR VERKLIGHET

Gunnars forskning ska bidra till att teoretiska studier på området kan knytas ihop och att man kan få bättre förståelse för de bakomliggande mekanismerna.

Kunskapen om de doparminerga nervcellernas utvecklingsbiologi är en förutsättning för att få fram en ersättningsterapi vid behandling av Parkinsons sjukdom.

GUNNAR SCHULTE,
SSMF-STIPENDIAT, KAROLINSKA INSTITUTET

Dela/spara Dela eller tipsa