Har Niklas nyckeln till lösningen på en svår ögonsjukdom?

Flera miljoner människor i världen drabbas varje år av den allvarliga ögonsjukdomen EKC (epidemisk keratokonjunktivit). Ögat blir inflammerat under 2-3 veckor och den drabbade får ofta nedsatt syn under några månader. Inget läkemedel finns idag tillgänglig

Adenovirus tillhör de virustyper som ofta infekterar människor. Andelen vuxna svenskar som någon gång infekterats är 90-95 procent. Adenovirus orsakar infektioner i främst luftvägar, tonsiller, mage/tarm, urinvägar och ögon. Av de 51 kända adenovirustyperna så orsakar tre den svåra sjukdomen EKC. Såväl hornhinna som bindhinna inflammeras.

Vanligen startar sjukdomen med några dagars infektion i övre luftvägarna. Därefter får först ena ögat tydliga symtom och sedan svullnar, värker och tåras båda ögonen som också blir ljuskänsliga. Besvären består i två-tre veckor. När inflammationen lagt sig, får den drabbade genom kvarvarande fläckar på hornhinnan ofta nedsatt syn under några månader. Men synrubbningar kan också bli kvar i flera år. Dessutom kan man uppleva en främmande kroppskänsla, få feber och känna sig allmänt hängig.

Miljoner människor insjuknar årligen

Adenovirus som orsakar EKC är mycket smittsamt, vanligen upp till 10-12 dagar efter insjuknandet. Smitta kan överföras både direkt och indirekt mellan människor, till exempel vid handskakningar eller nedsmutsade handdukar. Vid epidemier av EKC sker spridningen ofta på dagis, skolor, arbetsplatser, mottagningar på sjukhus, simbassänger etc.

Den kontaktberoende smittvägen gör att sjukdomen är vanligast i tättbefolkade områden, bland annat i Asien. Enbart i Japan insjuknar upp emot en miljon människor årligen i EKC. Nord- och Sydamerika är också stora riskområden. Men flera fall  har även rapporterats från Sverige och övriga Europa.

Läkemedel saknas

Än så länge har läkare bara kunnat behandla inflammationen i ögat, inte själva virusinfektionen. Niklas Arnberg har tagit första steget till ett läkemdel genom att studera adenovirusets livscykel. Denna börjar med att viruset binder till en värdcell, tar sig in och förökar sig, varefter avkomman frigörs och är redo att infektera nya värdceller.
Niklas fokuserar sin forskning på initialskedet, dvs bindning och upptag i värdcellen, och på de olika komponenter som är inblandade och hur de samspelar med varandra.

Upptäcken som ger hopp

Många adenovirus binder till en cellulär mottagare kallad CAR. Niklas studier har emellertid visat att de adenovirus som orsakar EKC använder en annan receptor.

Genombrottet kom när Niklas identifierade det "lås" på hornhinnans celler som adenovirus måste öppna för att kunna binda till värdceller och orsaka infektionen. Den för adenovirus viktigaste komponenten i låset är kolhydraten sialinsyra.

Ny syn på behandling

Upptäckten att kunna blockera virusets inträde i cellen, kan ge möjligheter till en ögonsalva med sialinsyra. Salvan skulle kunna hämma virusets bindning till hornhinnan och därigenom dämpa symtomen. Niklas med kollegor har idag identifierat, designat och tillverkat substanser som effektivt hämmar adenovirusets förmåga att infektera celler i provrör.

Målsättningen är att utveckla substanserna, så att de i form av läkemedel kan förkorta sjukdomstiden och lindra de besvär som hör till sjukdomen. Sett ur ett samhällsperspektiv kan dessujtom ett stort inkomstbortfall minskas.

NIKLAS ARNBERG,
SSMF-STIPENDIAT, UMEÅ UNIVERSITET

Dela/spara Dela eller tipsa