Kan Kalles forskning bidra till ny behandling av leukemi?

Kroppen har naturligt s k mördarceller som känner igen tumörceller och virusinfekterade celler. Mördarcellerna är viktiga vid behandling av leukemi. Speciellt gynnsamma är dessa celler i samband med benmärgstransplantation. Återfallen i sjukdomen minskar och chansen till överlevnad ökar.

Det är långt ifrån klarlagt hur mördarcellerna interagerar med tumörcellerna och hur dessa kan elimineras. Kalle Malmberg ska försöka ta reda på det. Han undersöker möjligheten att ytterligare aktivera donatorns mördarceller så att de blir mer effektiva mot patientens tumörceller.

Forskningens första mål är att kunna ge mördarceller till patienter som återfått leukemi efter transplantation. I förlängningen kan studierna bereda vägen för nya behandlingar av blodsjukdomar.

KALLE MALMBERG,
SSMF-STIPENDIAT, KAROLINSKA INSTITUTET

Dela/spara Dela eller tipsa