Kan Karin öka kunskapen om varför bröstcancer sprids i kroppen?

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige. Cancercellerna kan i vissa fall sprida sig i kroppen, och sjukdomen är då mycket svår att bota. Det är därför livsviktigt att förhindra spridningen.

För att cancercellerna ska kunna sprida sig måste de lämna tumören i bröstet och för detta krävs en minskad vidhäftning till närliggande celler. Karin Leandersson forskar kring hur proteinet Wnt-5a påverkar processen. Minskad Wnt-5a nivå i bröstcancerceller ger snabbare spridning. Karin ska ta reda på varför det är så och hur de signaler som proteinet skickar iväg till närliggande celler kan tänkas påverka vidhäftningen.

Resultatet av Karins forskning kan leda till en ny behandling som bromsar spridningen av bröstcancerceller.

KARIN LEANDERSSON,
SSMF-STIPENDIAT, LUNDS UNIVERSITET

Dela/spara Dela eller tipsa