Kan Mia bidra till att inflammatoriska tarmsjukdomar behandlas effektivare?

De kroniska inflammatoriska tarmsjukdomarna Crohns sjukdom och ulcerös kolit drabbar cirka en procent av Sveriges befolkning. Sjukdomarna orsakar allvarlig inflammation och skada i mag- tarmkanalen.

T-lymfocyter (ett slags vita blodkroppar) är alltid inblandade vid inflammationen. Mia Phillipson ska undersöka hur de båda T-lymfocyterna Th1 och Th2 tar sig från blodet till inflammationsstället i tarmen och hur de interagerar med endotelcellerna i tarmens blodkärl. En annan T-lymfocyt, Treg, kan motverka inflammation genom att minska aktiviteten av Th1 och Th2. Mia ska därför också undersöka om Treg påverkar förmågan hos Th1 och Th2 att interagera med endotelcellerna och om tarminflammationen därmed mildras.

Resultatet av Mias forskning bidrar till utvecklingen av nya läkemedel mot inflammatoriska tarmsjukdomar.

MIA PHILLIPSON,
SSMF-STIPENDIAT, UPPSALA UNIVERSITET

Dela/spara Dela eller tipsa