Ska Katarinas forskning förebygga Alzheimers?

Balansen mellan programmerad celldöd (apoptos) och celldelning i kroppen är viktig för vävnadsstabilitet och som skydd mot sjukdomar. Vid för omfattande celldöd finns risk för bland annat AIDS, stroke, hjärtinfarkt, Alzheimers och Parkinsons. Är apoptosen för hämmad kan till exempel reumatiska sjukdomar och cancer uppkomma.

Målet med Katarina Kågedals forskning är att både kunna stimulera och hämma celldöden. Hon koncentrerar sig på vilken roll cellens lokalvårdare, lysosomerna, har i apoptosen. Studierna visar att lysosomerna innehåller enzymer som börjar släppas ut tidigt i apoptosen. Kan frisättningen ökas eller minskas ger det helt nya möjligheter att reglera processen.

Katarina undersöker särskilt hur lysosomala enzymer påverkar nervcellerna vid Alzheimers sjukdom.

KATARINA KÅGEDAL,
SSMF-STIPENDIAT, LINKÖPINGS UNIVERSITET

Dela/spara Dela eller tipsa