Ska Magnus forskning minska biverkningarna av tumörläkemedel?

Varenda cell i kroppen innehåller en biologisk "apparat" som bearbetar och sorterar bland annat proteiner. Den heter Golgi och är unik bland cellens "organ" genom att den faller sönder vid celldelningen. Detta gör Golgi särskilt intressant inom cancerforskning.

Magnus Axelsson studerar vilka kemiska processer som är specifika för Golgiapparatens sönderfall. Kunskapen kan leda till nya effektiva tumörläkemedel enbart riktade mot Golgi. Genom att störa sönderfallet kan cellens kontrollmaskineri påverkas att stoppa celldelningen.

Dagens preparat som slår mot celldelningen påverkar samtliga cellens "organ" även i celler som inte delar sig. Läkemedel som endast påverkar Golgi i celler under delning skulle kunna få färre biverkningar genom sin unika inriktning.

MAGNUS AXELSSON,
SSMF-STIPENDIAT, GÖTEBORGS UNIVERSITET

Dela/spara Dela eller tipsa