Har Gerard svar på varför blodcancer utvecklas så olika?

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är den vanligaste formen av blodcancer i västvärlden. Vissa lever länge med sjukdomen utan behandling, medan andra dör snabbt trots behandling. Varför denna skillnad?

Kronisk lymfatisk leukemi drabbar främst äldre människor. I Sverige insjuknar årligen 400-500 personer i KLL. Sjukdomen kan idag inte botas. Sjukdomsförloppet kan variera kraftigt mellan olika personer. Det har länge saknats bra verktyg för att tidigt kunna förutspå om sjukdomen kommer att utvecklas aggressivt trots behandling eller "snällt", då personen kan leva i tiotals år utan behandling.

Gerard Tobin kan ha lösningen i sikte. Han har identifierat nya s k undergrupper av KLL med sinsemellan olika sjukdomsförlopp och prognoser. Gerard undersöker undergrupperna för att ta reda på de cellbiologiska orsakerna till att sjukdomen kan utvecklas olika från en individ till en annan.

Nya former av behandling

Studierna omfattar även cellodling för att testa effekten av nya och "gamla" läkemedel, och kombinationer av dessa, på tumörceller från de olika undergrupperna av KLL.

Forskningen kan leda till bättre möjligheter att i ett tidigt stadium finna patienter med aggressiv blodcancer och att behandla dessa.

GERARD TOBIN,
SSMF-STIPENDIAT, UPPSALA UNIVERSITET

Dela/spara Dela eller tipsa