Kan Annika förstärka effekten av vacciner mot infektionssjukdomar?

Infektionssjukdomar dödar fler barn och unga människor i världen än någon annan sjukdom. Effektiva mediciner saknas mot flera svåra infektionssjukdomar, t e x HIV, tuberkulos och malaria. Kommer sådana vacciner?

För att nå effekt i utvecklingsländer, där infektionssjukdomar är ett stort problem, måste nya vaccineringsstrategier utvecklas. Ett stort intresse knyts idag till olika typer av DNA-vacciner. De är stabila, billiga och lätta att hantera. Men ger ännu inte tillräckligt bra immunitet (skydd mot infektioner).

Annika Brännströms forskning syftar till att utveckla nya metoder för att förstärka effekten av DNA-vacciner.

Lösningen nära

Annikas studier kan öka förståelsen av de molekylära mekanismerna bakom en nyligen utvecklad DNA-vaccinationsteknik. Hon tittar särskilt på ett nytt DNA-kodat ämne som förstärker kroppens immunförsvar mot främmande bakterier. Tekniken kan bli oerhört viktig inom en nära framtid.

DNA-vacciner gör det möjligt att både få immunitet via antikroppar och cellulär immunitet. Annikas forskning om vad som händer molekylärt vid DNA-vaccinationen kan öppna vägen för vacciner med ett immunsvar som eliminerar celler som är kroniskt infekterade med t ex HIV virus, canceromvandlade eller på annat sätt defekta.

ANNIKA BRÄNNSTRÖM,
SSMF-STIPENDIAT, KAROLINSKA INSTITUTET

Dela/spara Dela eller tipsa