Kommer Åsas forskning att minska barnadödligheten i u-länder?

Årligen dör hundratusentals barn i utvecklingsländer av uttorkning till följd av svåra diarréer, bl a orsakade av bakterien ETEC. Åsa Sjöling forskar om hur behandlingen av barn kan förbättras.

Bakterien enteroxinbildande Escherichia coli (ETEC), som ockå orsakar turistdiarré hos resenärer i u-länder, sprids via infekterad mat eller via dricksvatten. Idag finns inga tillräckligt effektiva vacciner för små barn mot ETEC.

Åsa Sjöling studerar ETEC-bakterier isolerade direkt från atienter med akut diarré. Patienterna har vårdats på ett sjukhus i Bangladesh. Som jämförelsematerial odlar hon ETEC på laboratorium i olika näringsmedier och under olika förhållanden. Syftet är att klarlägga vilka faktorer hos bakterien som uttrycks under infektion och vad som skulle kunna användas vid vaccinutveckling.

Med forskningen vill Åsa också ta reda på hur ETEC anpassar sig till tarmmiljön under en infektion och vilka faktorer i tarmen, som kan påverka bakteriernas förmåga att framkalla sjukdom.

Många barn kan räddas

Varje år dör upp till 700 000 barn i utvecklingsländer i sviterna efter diarré orsakad ev ETEC. Resultaten av Åsa forskning är livsviktiga och kan leda till bättre behandling mot ETEC-diarré.

ÅSA SJÖLING,
SSMF-STIPENDIAT, GÖTEBORGS UNIVERSITET

Dela/spara Dela eller tipsa