Ska Claes forskning hämma tillväxten av cancertumörer?

Cancerceller bildas när de olika arvsanlagen aktiveras eller inaktiveras på ett okontrollerat sätt. Claes Holmgren forskar kring en gen som ofta är överaktiv i cancertumörer och hjälper cancercellerna att växa.

Våra arvsanlag - generna - är aktiva vid olika tillfällen under fosterutvecklingen och olika gener är aktiva i olika celler och organ.
De mekanismer som styr om generna ska vara aktiva eller inte är direkt avgörande för att vi ska fungera normalt. Förändringar av dessa s k epigenetiska regleringar kan leda till sjukdomar som cancer.

En gen som regleras epigenetiskt är tillväxtämnet IGF2. Den är ofta överaktiv i cancertumörer och hjälper cancercellerna att växa och överleva. Claes Holmgren undersöker regleringen av IGF2-genen. Han studerar särskilt vad ett annat protein, som också är överaktivt vid cancer, PLAG1, kan ha för inverkan på IGF2. Finns det en koppling mellan de båda generna? Kan i så fall PLAG1 användas som hjälp för att tidigt diagnosticera cancer?

Snabbare upptäckt, bättre behandling

Svaren kommer att öka förståelsen för cancerns uppkomst och de mekanismer som kontrollerar epigenetiska modifieringar.

Kunskaperna kan utnyttjas för att finna nya vägar inom  cancerdiagnostik och behandling, men också användas inom andra forskningsområden.

CLAES HOLMGREN,
SSMF-STIPENDIAT, KAROLINSKA INSTITUTET

Dela/spara Dela eller tipsa