Ska Fredriks forskning om DNA förebygga cancer?

Kroppens celler är ständigt utsatta för stress från omgivningen som kan skada DNA-molekylen. Om skadan är allvarlig och inte repareras snabbt och riktigt, kan den på sikt orsaka cancer.

Stressfaktorer kan t ex vara bakgrundsstrålning från atmosfären eller berggrunden. Strålningen kan leda till att båda DNA-strängarna går av. Repareras inte denna allvarliga skada snabbt och korrekt, kan mutationer i DNA uppstå. Det kan i förlängningen orsaka cancer.

Fredrik Melander forskar kring hur genetiska skador snabbt kan upptäckas och repareras av cellen själv, den s k "DNA-skade responsen". Mekanismerna bakom detta fenomen är till stor del okända. Men forskningen visar att i "tidiga" tumörer så är DNA-skade responsen mera aktiv. Det pågår då en kamp i cancercellerna för att kontrollera tillväxten. I mer avancerade tumörer syns mindre av responsen.

Cancerceller slås ut

Fredrik studerar speciellt två proteiner som har en central roll för reparationen, så att cellerna kan återgå till statusen innan brottet på DNA-strängen.
Resultatet av studierna kan öka kunskapen om hur nyckelproteinerna fungerar och reglerar andra proteiner, så att skador på DNA kan lagas och cancerceller slås ut.

FREDRIK MELANDER,
SSMF-STIPENDIAT, LUNDS UNIVERSITET

Dela/spara Dela eller tipsa