Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, har låga administrations­kostnader vilket gör att de insamlade medlen verkligen går till det de är avsedda för. SSMF uppfyller med goda marginaler kraven för att erhålla ett 90-konto.