Vill du hjälpa Sveriges forskare att hitta nya vägar att bekämpa olika sjukdomar?

 

Välkommen att stödja forskning genom SSMF

 

Välj själv det sätt att stödja SSMF som passar dig bäst

Forskare vid mikroskop inne i en skog

Några hundralappar eller en skog

Varje år tar Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning emot gåvor på allt från några hundra kronor till donationer och testamenten på flera miljoner kronor.

Genom SSMF kan du välja att stödja forskning kring någon av de stora folksjukdomarna eller kring någon sjukdom som inte är lika omskriven men som ligger dig särskilt varmt om hjärtat. Eller låt SSMF välja forskningsområde.

När det gäller större donationer och testamenten, starta gärna en egen forskningsfond inom SSMF och öronmärk den för någon speciell sjukdom. Som systrarna Larsson vars skog hjälpte Lasse Jensens forskning kring ögat.

Läs mer

SSMF granskas noga

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) granskas av Svensk Insamlingskontroll. De kontrollerar SSMF:s ekonomi och förvaltning och att inkomna medel disponeras för rätt syfte, utan onödiga kostnader. Svensk Insamlingskontroll tilldelar godkända organisationer ett kontrollgirokonto, mer känt som 90-konto.

Vilken sjukdom?

SSMF stöttar forskning inom stort sett alla sjukdomar

Läs mer

smycke bil tavla aktie tallrik byrå

Vad vill du skänka?

Vill du donera eller testamentera till SSMF, behöver gåvan inte vara pengar. Det kan lika gärna vara värdeföremål som kan säljas på auktion och bli forskningsanslag.

Läs mer

Läs om medicinsk forskning

Ordföranden har ordet – vikten av oanvändbar forskning

Läs mer

”Nej, säg inte att jag fått  Nobelpriset!”

Läs mer

400 forskare i kamp om 42 anslag

Läs mer

Bertil Håkansson skänkte sitt hus till medicinsk forskning

Läs mer

Systrarna Larsson skänkte 50 miljoner till forskning

Läs mer

”Många förstår inte hur forskning går till!”

Läs mer

Skogen ovärderlig för forskning om gula fläcken

Läs mer

Henriks hjärnforskning ger Alzheimersjuka nytt hopp

Läs mer
Andreas Edsfeldt i lab med chagalltavla bakom

Andreas Edsfeldt forskar om hjärt/kärlsjukdomar

Läs mer

Anita gjorde en donation till SSMF

Läs mer