SSMF granskas noga


Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) granskas av Svensk Insamlingskontroll. De kontrollerar SSMF:s ekonomi och förvaltning och att inkomna medel disponeras för rätt syfte, utan onödiga kostnader. Svensk Insamlingskontroll tilldelar godkända organisationer ett kontrollgirokonto, mer känt som 90-konto.

Låga omkostnader

Allt fler som väljer att stödja just Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning gör det för att SSMF är känt för mycket låga omkostnader. Enligt reglerna för 90-konto får maximalt 25 procent av en organisations insamlade medel användas till insamlingskostnader och administration. SSMF:s omkostnader ligger avsevärt under den gränsen.

SSMF:s målsättning är tydlig: Ju lägre kostnader, desto mer medicinsk forskning för våra bidragsgivares gåvor.

Våra kontonummer:

PG 90 11 09-9
BG 901-1099

Läs mer på www.insamlingskontroll.se