Har du aktier i börsbolag?

Skänk utdelningen skattefritt till
livsviktig medicinsk forskning

Dagens Industri om årets aktieutdelningar i börsbolagen, 13/3 2019.

Investera aktieutdelningen i det mest värdefulla du kan tänka dig: Liv

Vill du att både du själv och kommande generationer ska få bättre vård och mediciner än vad som finns i dag? Då är det säkrast att du att bidrar själv! När statens anslag inte förslår och näringslivets investeringar i medicinsk forskning minskar är det till stor del privata bidrag som avgör om forskarna ska kunna göra nya, livsviktiga genombrott.

Att skänka aktieutdelningen är skattefritt

Om du är aktieägare i börsbolag och skänker hela eller delar av utdelningen, till medicinsk forskning betalar varken du eller organisationen som du stödjer skatt.

Låga omkostnader. Full valfrihet.

Skänker du pengarna till Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) gör du det i trygg förvissning att SSMF:s omkostnader är långt under gränsen för vad som krävs för att som ideell organisation få ett 90-konto. Ju lägre omkostnader, desto mer pengar till forskning.

Vilken sjukdom du vill

Genom SSMF kan du inte bara stödja forskning om en specifik sjukdom utan kring en eller fler valfria sjukdomar där du tycker att det behövs mer forskning.
Läs mer om SSMF

Viktig information

Registrera gåvan innan bolagsstämman

Om du vill skänka hela eller delar av aktieutdelningen i ett eller flera börsbolag där du har aktier, måste du registrera dina gåvor innan respektive företags bolagsstämma fattar beslut om årets utdelning. När detta sker kan du se i kalendern här intill.

Läs också råden nedan hur du rent praktiskt gör när du vill skänka din aktieutdelning.

När är bolagsstämman?

Kalender för bolagsstämmor

Skänka aktieutdelning är enkelt

Bestäm vilken/vilka aktieutdelningar och hur stora belopp som du vill skänka till SSMF. Hur du sedan går tillväga beror på om aktierna finns på VP-konto eller i depå. Detta framgår av årsbeskedet från banken.

VP-konto

Har du ett VP-konto använder du blanketten ”Anmälan om rättighetshavare/gåvomottagare för VP-konto”. Blanketten lämnas sedan till banken. Du kan även hämta blanketten hos din bank och få hjälp med att fylla i den på plats.
Ladda ned blankett

Depå

Har du depå i en bank ber du banken om hjälp. Spara kvittot från överföringen. Det behövs för den kommande deklarationen där du lämnar en förklaring till gåvan under ”Särskilda upplysningar” i deklarationsblanketten. Bifoga en kopia av kvittot och behåll originalet.