Företagsgåvor/Sponsring

Vill ditt företag stödja medicinsk forskning?

Företag kan bidra till ekonomiskt, miljömässigt eller socialt arbete som gagnar samhället i stort i det som kan kallas Corporate Social Responsibility, CSR. Kontakta vårt kansli för vidare information om hur ditt företag kan stödja svensk medicinsk forskning.

Kontakta kansliet