En gåva till SSMF kan se ut hur som helst

Forskare i labrock i lab vid en flygel

Många som vill stödja svensk medicinsk forskning har upptäckt att stödet inte behöver vara i pengar

SSMF får ofta gåvor i form av aktier, fonder, bostadsrätter eller hela fastigheter. Många givare som inte har nära släktingar att skänka sina smycken, antika möbler och andra värdeföremål till väljer att skänka dem till SSMF, som via auktionshusen förvandlar dem till pengar till medicinsk forskning. Det gäller också antikviteter som klassiskt kinesiskt porslin och värdefull konst, allt från Bruno Liljefors rävar och Olle Olssons Hagalundsmotiv till verk av internationella mästare som Marc Chagall.

smycke bil klänningar tavla aktie tallrik byrå

Läs om några av de gåvor som hjälpt medicinsk forskning

I SSMF:s informationskampanjer berättar olika forskare hur gåvor till SSMF hjälper dem att driva sina intressanta och mycket lovande forskningsprojekt.

forskare i lab, chagalltavla i bakgrunden

Utan Chagalltavlan hade jag inte kommit så långt i min forskning om diabetes

En generös givare startade en stiftelse hos SSMF för bland annat forskning kring hjärt-kärlsjukdomar. Bland annat en Chagalltavla ingick. Det hjälpte Andreas Edsfeldt i hans forskning.

Ladda ned pdf

forskare sitter vid flygel i ett laboratorium

Flygeln som ledde till nya genombrott om hur överviktiga kan leva friskare

Tack vare en flygel och andra värdeföremål kan Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, finansiera Emma Börgesons forskning kring övervikt och inflammationer.

Ladda ned pdf

Forskare vid skrivbord framför skärgårsutsikt

Utan den här utsikten hade jag aldrig kommit så långt i min forskning kring stroke

Huset på Älgö testamenterades till Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) för att användas för strokeforskning. Med stöd av det är hjärtläkaren och forskaren Petter Ljungman sysselsatt med att undersöka hur vi kan förhindra förmaksflimmer.

Ladda ned pdf

forskare med mikroskop på flygande matta

Tack vare den här fina mattan fick mina nya metoder att bekämpa cancer en flygande start

Cancerforskaren Anna Martner fick Sveriges största anslag för unga forskare, SSMF:s Stora Anslag. Det finansieras tack vare generösa givares gåvor – i Annas fall bland annat en fin matta, möbler och aktier som auktionshusen hjälper SSMF att förvandla till forskningspengar.

ladda ned pdf

Forskare vid mikroskop inne i en skog

Den här skogen är ovärderlig i min kamp mot de förändringar i gula fläcken som gör att man ser sämre

Stora skogar, som två äldre systrar i Värmland testamenterat till svensk medicinsk forskning, hjälper forskaren Lasse Jensen i ansträngningarna att hitta ett botemedel mot en av våra vanligaste ögonsjukdomar – förändringar i gula fläcken.

ladda ned pdf

Forskare framför buske med bild av Albert Einstein

Vilket lyft för min forskning att plötsligt få en så här fascinerande forskarkollega

När Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, fick en lägenhet i Berlin i gåva ledde det till att Kristina Lång på Lunds universitet fick chansen att forska på det universitet där Albert Einstein och 20 andra Nobelpristagare gjort berömda upptäckter.

ladda ned pdf

Exempel på givare som stöttat SSMF

Läs om några av de generösa givare som stöttat medicinsk forskning genom att skänka till Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF.

Bertil Håkansson skänkte sitt hus till medicinsk forskning

Läs mer

Bertil Håkansson, donator SSMF

Inga-Maja på äldre dagar sitter i sin trädgård

Systrarna Larsson skänkte 50 miljoner till forskning

Läs mer

Skänkte alla sina besparingar till medicinsk forskning

Läs mer

Anna Lundgren som ung i sjuksköterskeuniform