Har du aktier? Stöd forskningen skattefritt!

Om du äger aktier i börsnoterade bolag kan du skänka hela eller delar av aktieutdelningen till en ideell organisation som Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) – utan att vare sig du som givare eller SSMF som mottagare behöver betala någon skatt.

Hela beloppet går till den medicinska forskningen. Det är viktigt att gåvan registreras innan respektive bolag fattar beslut om utdelningen. Skattebefrielsen gäller avstämningsbolag, det vill säga bolag noterade hos Värdepapperscentralen (VPC) – vilket alla börsbolag är.

Kalender bolagssämmor

Detta måste du tänka på när du skänker bort din aktieutdelning:

  • Donationen måste göras innan bolagsstämman fattat beslut om årets utdelning. Detta brukar ske under våren, från februari till maj.
  • Bestäm vilken/vilka aktieutdelningar du vill donera och hur mycket.
  • Hur du sedan går tillväga beror på om aktierna finns på VP-konto eller i depå. Detta framgår av årsbeskedet från banken.
  • Har du ett VP-konto laddar du ner och fyller i blanketten Anmälan om rättighetshavare/gåvomottagare. Blanketten lämnas sedan till banken.
  •  Du kan även hämta blanketten hos din bank och få hjälp med att fylla i den på plats.
  •  Har du depå i en bank ber du banken om hjälp.

OBS! Spara kvittot från överföringen. Det behövs för den kommande deklarationen. Lämna en förklaring till gåvan under "Särskilda upplysningar" i deklarationsblanketten. Bifoga en kopia av kvittot och behåll originalet.

Blankett Aktieutdelning som gåva (PDF)

Dela/spara Dela eller tipsa