Företag och CSR

Corporate Social Responsibility, CSR, innebär att företag kan stödja samhället, nationellt eller internationellt, genom att bidra till någon form av långsiktigt ekonomiskt, miljömässigt eller socialt arbetet som gagnar samhället i stort. Tidigare har främst stora företag inkorporerat CSR i sin verksamhet men trenden är att även mindre företag vill delta i byggandet av en bättre värld.

CSR kan riktas mot allt som företaget anser viktigt, där medicinsk forskning är ett av många angelägna områden. Genom att hitta etablerade partners kan CSR bli möjligt för många fler företag. SSMF är en sådan partner. Kontakta vårt kansli för vidare information om hur ditt företag kan stödja svensk medicinsk forskning.

Dela/spara Dela eller tipsa