Minnesgåva

Vill du hedra minnet av en släkting, en god vän eller någon annan närstående som gått bort? Skicka en minnesgåva i form av stöd till medicinsk forskning i stort eller till forskning kring någon speciell sjukdom.

Obs! Det belopp som du väljer att ge som minnesgåva anges inte till mottagaren.

Så här gör du:
Fyll i blanketten här nedan. Glöm inte att ange önskat betalningssätt – vill du ha en faktura och betala till SSMF:s bank- eller plusgironummer eller vill du betala med kreditkort? Tryck sedan på ”Gå vidare”.  Vi sänder en vacker minnesadress till anhörig, till den avlidne eller till den begravningsbyrå som du anger.

Text på minnesbladet
Vänstra uppslaget
Till minne av /den avlidnes namn/

Högra uppslaget
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning
har tacksamt mottagit en gåva från /givaren/

/Personlig hälsning/

Bild på minnesbladet
Gåvan
kr
Givare
Minnesbladet skickas till (anhörig, begravningsbyrå, församling)

Dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddslagen.
SSMF:s Integritetspolicy