SSMF:s Fonder och Stiftelser

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning tar emot alla gåvor - stora som små - med största tacksamhet. Stöder du oss kan du själv bestämma vilket forskningsområde ditt bidrag ska gå till.

Gåvor till följande forskningsområden förvaltas i särskilda fonder:

 • Andningsorganens sjukdomar
 • Barnsjukdomar
 • Blodsjukdomar
 • Diabetes
 • Hjärt & kärlsjukdomar
 • Mag- & tarmkanalens sjukdomar
 • Nervsystemets sjukdomar
 • Reumatiska sjukdomar
 • Sinnesorganen - främst tinnitus och yrsel
 • Smärtforskning
 • Tumörsjukdomar
 • Åldersrelaterade sjukdomar
 • Ögonsjukdomar

Du kan också bilda din egen forskningsfond med ett större engångsbelopp. Medel som skänks utan speciella önskemål förvaltas i SSMF:s Grundfond.

Sedan starten - för drygt nittio år sedan - förvaltas ett stort antal fonder och stiftelser genom SSMF:s försorg. Donatorerna har ibland ett övergripande önskemål om ändamål, ibland mycket specifika.

Här finns en lista på fonder och stiftelser.

 • 1952 ÅRS DONATIONSFOND
 • HARRY, HELGA OCH ROLF ADLERWALTS MINNESFOND - hjärnforskning (restless legs)
 • MADELEINE OCH HILDING AGRELLS FOND - hjärta, syn
 • ASTRID OCH STIG ALMERS MINNESFOND
 • BIRGITTA & KARL-GÖSTA ALVFORS FOND - cancerforskning
 • STIFTELSEN BRITTA OCH ANDERS AMNÉUS FOND - hjärnforskning
 • STIFTELSEN ANDERS ERLING ANDERSSONS MINNESFOND - cancer, hjärt-kärl- och andra svåra sjukdomar
 • BIRGER ANDERSSONS MINNESFOND - cancerforskning
 • CARIN ANDERSSONS MINNESFOND - psykiatri, hjärnsjukdomar, alzeimer, demens
 • GUDRUN OCH INGVAR ANDERSSONS FOND - psykiatrisk forskning
 • LISA OCH EVERT ANDERSSONS FOND - hjärtsjukdomar, cancer
 • MARY-ANN OCH GÖRAN ANDERSSONS MINNESFOND - hjärt-kärl, ögon och allergisjukdomar
 • VERNER ANDERSSONS FOND - cancerforskning
 • STIFTELSEN ASTRAS FORSKNINGSFOND - medicinsk forskning inom läkemedelsområdet med särskild tonvikt på främjande av samarbetet mellan universitet och industri
 • STIFTELSEN ELIAS BENGTSSONS FOND - vetenskaplig forskning rörande tropikmedicinska sjukdomar
 • STIFTELSEN GUNVOR OCH OLLE BERGS MINNESFOND - främst lungcancer
 • ERIK BERGENSKOGS FOND - forskning inom psykiatrin
 • STIFTELSEN KERSTIN OCH GÖRAN BERGENSTRÅHLES FOND - främst cancersjukdomar
 • CARL-GUSTAF OCH MARGARETHA BERGGRENS FOND - hjärt-kärlsjukdomar
 • STIFTELSEN SIGVARD BERGHOLTZ MINNESFOND - hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar, allergi, diabetes, psykiskt nervösa sjukdomar samt cancer
 • INGA OCH WILLIAM BERGMANS FOND - ögonsjukdomar, främst gula fläcken
 • RUTH OCH MAURITZ BERGSTRÖMS MINNESFOND
 • ORIAN BERNIKERS & ANITA MELLSTRÖM BERNIKERS GÅVOFOND - cancer- och arthrossjukdomar
 • ARNE BERNTSSONS MINNESFOND
 • GUNNAR BODINS MINNESFOND - AL amyloidos
 • BIRGITT & ERIK BROSTRÖMS FOND - neurologisk forskning främst MS
 • ULLA-BRITTA BRUNNHAGES FOND - psykiatriska sjukdomar
 • GÖSTA BYSTEDTS FOND - hjärt-kärlsjukdomar
 • FLORENCE OCH GUNNAR CARLESONS MINNESFOND - cancer
 • STIFTELSEN ERIK CALLERGRENS MINNESFOND - hjärt-lungsjukdomar
 • SVEN OCH KERSTIN CARLSUNDS DONATIONSFOND -hjärt- och lungsjukdomar
 • MARIANNE DAHLS FOND - hjärnans sjukdomar
 • VERA DEGERSTEDTS FOND - bältros och relaterade sjukdomar
 • ANNA-MÄRTA EGELIUS FOND - lung- och hjärtsjukdomar
 • JOHAN EGELIUS FOND - Hjärnans sjukdomar främst stroke
 • NILS EGELIUS MINNESFOND - smärta och reumatologi
 • STIFTELSEN LEILA OCH BERTIL EHRENGRENS MINNESFOND - epilepsi
 • STIFTELSEN FRITHIOF OCH INGA-LISA EKSTEDTS DONATIONSFOND - astma- och allergisjukdomar
 • OVE EKSTRÖMS FOND - matsmältningsorganens sjukdomar samt hjärt- och blodtryckssjukdomar
 • PELLE ELFSTRÖMS MINNESFOND - hjärntumörer
 • FONDEN FÖR ENDOMETRIOSFORSKNING
 • ESTER OCH EINAR ERIKSSONS MINNESFOND
 • MACIEJ ERIKSSONS MINNESFOND - Hodgkins sjukdom
 • ESEBO GÅVOFOND - barnsjukdomar
 • STIFTELSEN TOM OCH GUN FLENSBERG - neurologi
 • STIFTELSEN STIG FORSBERGS MINNESFOND - psykiska sjukdomar (främst manlig forskare)
 • STIFTELSEN ELSA FRANZÉNS FOND - smärtforskning
 • FYRA SYSKONS FOND - ögonsjukdomar, i första hand grön starr
 • FÖRBANDSMATERIAL AB - astma och allergi
 • BIRGITTA OCH LARS E. GOSSNERS MINNESFOND - cancer-hjärt-kärl-njursjukdomar
 • GUNVOR OCH OLLE GRUFMANS FOND - inflammatoriska öron-, näs- och halssjukdomar
 • AISA OCH PER OLOF GUNNARSSONS MINNESFOND - hjärntumörer främst von Hippel-Lindaus sjukdom
 • MILDRED OCH KNUT GUSTAFSSONS MINNESFOND - geriatriska sjukdomar
 • STIFTELSEN INGA LISA OCH LARS GYLLENSTENS FOND - neurologisk forskning
 • STIFTELSEN SYSKONEN JAN OCH ELISABETH GYLLENSTIERNAS FOND - neurokirurgisk forskning
 • ARVID GÖRANSSONS STIFTELSE - hjärt-kärlsjukdomar och Alzheimers sjukdom, Linköpings Universitet prioriteras
 • STIFTELSEN TANDLÄKARE ANNA-LISA HALLQVIST-HOLSTS MINNESFOND - reumatism speciellt reumatoid artrit hos kvinnor
 • SVEN HAMMARGRENS FOND - Parkinsons sjukdom, hjärt-kärlsjukdomar samt cancer
 • BIRGIT HANSSON PALMGRENS FOND - ögonsjukdomar
 • VICTORIA OCH ERIC HARBERGS FOND - främst rörande ledgångsreumatism och närbesläktade sjukdomar
 • AUGUST OCH THÉRÈSE HAZELIUS FOND
 • STIFTELSEN MARGIT HEDERBERGS MINNESFOND - hjärt- och kärlsjukdomar
 • EVA HEINRICIS MINNESFOND - barnsjukdomar
 • BIRGER OCH ULLA HELLGÅRDS DONATIONSFOND - för forskning om hjärnan i första hand stroke, men även ögonsjukdomen glaukom
 • STIFTELSEN ALBERT HELLSTRÖMS FOND - forskning till fromma för handikappade
 • HEMTORPSFONDEN - diabetes hos barn
 • GUNNAR HENSMARS FOND
 • STIFTELSEN ROLAND HOLLSTENS DONATIONSFOND - luftvägs- och lungsjukdomar
 • STIFTELSEN TANDLÄKARE FILIP HOLSTS OCH GUNILLA HOLSTS MINNESFOND - hjärt-kärlsjukdomar hos män samt högt blodtryck hos yngre kvinnor
 • RICHARD HEINZ HUNGERS FOND - reumatiska sjukdomar
 • LOUISE HÅKANSSONS CANCERFOND - cancersjukdomar
 • STIFTELSEN CHRISTINA OCH STIG HÖRDINS MINNESFOND - ögats sjukdomar
 • STIG OCH KARIN IRVALLS DONATIONSFOND - allergiska åkommor och ögonsjukdomar
 • STIFTELSEN GÖTE OCH KARIN IVERSTAMS MINNESFOND - hjärt-kärlsjukdomar, barncancer
 • ANNA-LISA OCH HERBERT JANSSONS MINNESFOND - hjärt-lungsjukdomar
 • STIFTELSEN ERNST OCH MARTHA JANSONS FOND
 • STIFTELSEN KARIN OCH GULLAN JANSSONS FOND - hjärt-kärlsjukdomar
 • STIFTELSEN ELSA OCH ARNE JARLEFORS FOND - i första hand tuberkulos och reumatism
 • MARGOT OCH ÅKE JEPPSSONS MINNESFOND - åldrandets sjukdomar
 • GÖSTA WALDERMAR JILKÉNS FORSKNINGSFOND - främst rörande hjärt- och kärlsjukdom samt utveckling av tekniska hjälpmedel vid densamma
 • PER GUNNAR JOHANSSONS MINNESFOND - neurologiska sjukdomar av typ muskeldystrofi
 • RAGNHILD OCH STIG JONSONS FOND - hjärt-lung-, cancer- och njursjukdomar
 • ANDERS OCH LYDIA JONSSONS SAMT LILLY OCH TORE LINDGRENS DONATIONSFOND
 • TORD JÖNSSONS FOND - åldersrelaterade hjärn- och ögonsjukdomar samt migrän
 • SIF OCH PATRIC KALLINGS FOND - hjärnans sjukdomar
 • FAMILJEN KALLNERS MINNESFOND - internmedicin och klinisk endokrinologi
 • STIFTELSEN TATJANA OCH JACOB KAMRAS FORSKNINGSFOND - folksjukdomarna, företrädesvis cancer
 • HJALMAR KARLSONS FOND - hjärt- kärlsjukdomar och cancer
 • SYSKONEN KARIN KARLSSONS OCH ERIK ELIASSONS MINNESFOND LÅNGASJÖ -läkemedelsutveckling och biverkningar
 • ANNE OCH STEN KISTNERS FORSKNINGSFOND - cancer i mun och svalg
 • KLASONS FORSKNINGSFOND
 • STIFTELSEN INGVAR & VALDEMAR KRISTOFFERSSONS DONATION - hjärt- och kärlsjukdomar
 • STIFTELSEN TVILLINGARNA HANS OCH KRISTER LAGERGRENS MINNESFOND - blodets hemostas, hjärt-kärlkirurgi och klinisk neurovetenskap. Patientnära forskning prioriteras.
 • STIFTELSEN SIGNE OCH LINNEA LARSSONS MINNESFOND - cancersjukdomar
 • STIFTELSEN GÖSTA OCH BIRGIT LIEBERTS FOND - främst hjärt-kärlsjukdomar
 • STIFTELSEN BJÖRN OCH BARBRO LIGNELLS DONATIONSFOND
 • ELISABET OCH GUNNAR LILJEDAHLS FOND - hjärt- och lungsjukdomar
 • SVEN & BIRGITTA LINDEFORS MINNESFOND
 • BRITTA OCH GUNNAR LINDHS DONATIONS- OCH MINNESFOND - till fromma för handikappade
 • MARIANNE OCH OLLE LINDSTRÖMS MINNESFOND - främst geriatrisk forskning
 • BYGGMÄSTAREN C O LUNDBERGS MINNESFOND - tuberkulossjukdomar
 • STIFTELSEN LARS CHRISTIAN LUNDBERGS FOND - neurologisk forskning
 • MATS LUNDBERGS MINNESFOND - kärlsjukdomar
 • ÅKE OCH ANNIE-MARIE LUNDBERGS FOND
 • RUTH LUNDELLS FOND FÖR MEDICINSK FORSKNING
 • ANNA LUNDGRENS MINNESFOND - cancer, stamcellsforskning
 • HULDA OCH ERIK LUNDINS FOND - cancer, åderförkalkning, åldrandets sjukdomar
 • STIFTELSEN ROSA LYBECK WINBERG OCH BO WINBERGS DONATIONSFOND - hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar, allergi, diabetes, psykiskt nervösa sjukdomar samt cancer
 • VALTER LYBERGS MINNESFOND
 • MARGIT LÖFFS OCH ANDERS HALLINS MINNESFOND - för forskning rörande progressiv muskeldystrofi, hjärt-, kärl- och cancersjukdomar samt diabetes
 • ELISABETH MAGNELLS STIFTELSE - hjärt- och kärlsjukdomar
 • ARNE OCH BARBRO MARTINS FOND - för forskning rörande hjärtat och dess sjukdomar
 • KJELL INGMAR MATTSSONS DONATIONSFOND - endokrinologisk forskning, kronisk smärta och kroppens immunförsvar
 • BEDA OCH GOTTLIEB MITTAGS DONATIONSFOND - hjärt-lungsjukdomar
 • STIFTELSEN ELLEN OCH EVALD MOHLINS MINNESFOND - för forskning med inriktning på myeolofibros, bukspottkörtelcancer och hjärntumörer
 • STIFTELSEN MIA OCH ERIK MYRINS DONATIONSFOND - blodtrycks- och hjärt-lungsjukdomar
 • MEDICINE DOKTOR HERBERT OCH ANNA MÜSSBICHLERS FOND - främst immunologi samt infektionssjukdomar
 • ÄKTA MAKARNA ERNST OCH MAGDA NACHMANSONS FOND
 • NILS-ERIK NILSSONS MINNESFOND - första hand demens och cancer
 • FOLKE NORDS MINNESFOND - hjärtsjukdomar
 • INGRID OCH FRANK NORDSTRÖMS FOND - hjärt-kärlsjukdomar, främst vid åldrandet
 • SVEN OCH RUTH NYDAHLS MINNESFOND
 • STIFTELSEN KERSTIN OCH MANFRED NÄSLUNDS FOND
 • GERTRUD OLIVECRONAS MINNESFOND
 • ELZBIETA MALEC OLOVSONS OCH TORE OLOVSONS MINNESFOND - plastikkirurgi och allmän kirurgi
 • GUN OCH ÅKE OLSSONS MINNESFOND - prostatacancer, diabetes
 • OLSSON LEIF I MINNESFOND - Parkinsons sjukdom
 • BERNT OCH ANNA-GRETA PERSSONS STIFTELSE - hjärt- och kärlsjukdomar, restaurativ neurologi
 • RAGNAR, EVA OCH KERSTIN PERSSONS MINNESFOND - hjärta, hjärna, cancer
 • STIFTELSEN TORA OCH HENRIK PETERSONS FOND - nya läkemedel och behandlingsmetoder mot infektionssjukdomar
 • BLENDA OCH HILDING PETERSSONS MINNESFOND - främst cancersjukdomar
 • STIGO PETTERSSONS FOND - främst hjärt- och kärlsjukdomar, men även Addisons sjukdom
 • ERIK POUSETTES FOND
 • INGEGERD OCH EBBE RAGNARSSON MARKS FOND - ungdomsdiabetes, eller den s k svältsjukdomen anorexia nervosa, men om så befinnes lämpligt även inom andra medicinska forskningsområden
 • SELMA OCH FRITZ RINGSTRÖMS FOND
 • BRITTA OCH TOM ROBINSONS FOND - företrädesvis rörande neurologiska sjukdomar, i första hand Parkinsons sjukdom
 • HILLEVI ROSÉNS MINNESFOND
 • STIFTELSEN GUNBORG OCH STEN ROSENSTRÖMS MINNESFOND - företrädesvis rörande det mänskliga åldrandet, ålderdomens sjukdomar och vård under ålderdomen
 • ANN-SOPHIE OCH ARNE RUDSTRÖMS MINNESFOND
 • MÄRTA OCH HELGE SAHLÉNS MINNESFOND - reumatiska sjukdomar
 • VERA OCH HARALD SALLBERGS FOND
 • SYSKONEN MARIANNE, CARL-GUSTAF OCH BIRGIT SANDWALLS MINNESFOND
 • STIFTELSEN STEN SCHÉLES MINNESFOND - urologi
 • MARGARETA SCHULTZ MINNESFOND - främst rörande pulsåderbråck i hjärnan (aneurysm)
 • EBBA OCH GUNNAR SEVEGRANS FOND
 • BRITTA OCH HANS SJÖGRENS MINNESFOND - i första hand cancer
 • FAMILJEN SKOGLUNDS FOND
 • GUSTAV SKÖLDS MINNESFOND - cancersjukdomar
 • STEN SMEDS FOND - ögonforskning
 • THYR OCH THURE STENEMARKS OCH RUTH TROSSBECKS MINNESFOND
 • GUDRUN STÅLHANES FOND
 • SIGRID "SIGGAN" SUNDBERGS MINNESFOND - demenssjukdomar
 • SUNDELIN FOLKE OCH ANNA-LISAS FOND
 • TOMMY SUNDLINGS FOND - hjärt-kärl-neurodegenerativa sjukdomar
 • STIFTELSEN BERNDT OCH KRISTINA SÖDERBERGS FOND - allergi och astma
 • TED SÖDERLUNDS MINNESFOND - forskning som kan leda till förbättrat sexualliv samt förbättrad fruktsamhet för ryggmärgsskadade
 • CHARLOTTE OCH ERIK THÉEL-ANDERSONS MINNE - hjärt-kärlsjukdomar och cancer
 • STIFTELSEN SIGNE OCH REINHOLD THELANDERS MINNESFOND - medicinsk vetenskaplig forskning
 • SIXTEN OCH EIVOR THINGWALLS MINNESFOND - ögonsjukdomar, främst grå starr
 • INGA THOMSSENS FOND - blodsjukdomar, främst myelofibros
 • SVEA OCH OLOF TINNERSTEDTS FOND
 • EIVOR OCH MARTIN TVETERÅS MINNESFOND - Hjärnans sjukdomar främst Alzheimer
 • PROFESSOR BÖRJE UVNÄS FOND
 • INGRID OCH TORE WALLSTENS FOND - cancer, hjärt- och kärlsjukdomar
 • TAGE WESTERLUNDS FOND - innerörats sjukdomar, högt blodtryck eller åldersdiabetes
 • BJÖRN OCH BRITA WESTINS FOND - perinatala sjukdomar
 • DAGNY OCH EDVARD WICKSELLS FOND - åldrandets sjukdomar
 • STIFTELSEN NILS OCH SIGNE WIRGINS GÅVOFOND - magsäckens sjukdomar
 • STIFTELSEN NILS OCH SIGNE WIRGINS MINNESFOND - företrädesvis kirurgisk forskning
 • SVEN OCH MÄRTHA ÖRTLUNDS MINNESFOND - hjärnans sjukdomar, främst Parkinson och Alzheimer
 • STIFTELSEN KARL OCH GERDA ÖSTMANS FOND - hjärt-kärlsjukdomar
 • GUN ÖSTMAN HEMINGSSON OCH ARNE HEMINGSSON MINNESFOND - stroke

Utöver ovanstående fonder, som förvaltas av SSMF, har följande stiftelser ställt medel till SSMF:s förfogande för utdelning:

 • STIFTELSEN BENGT DAHRÉNS FOND - psykiatri
 • STIFTELSEN OLLE ENGKVIST BYGGMÄSTARE
 • VERA OCH JONAS JONSSONS STIFTELSE
 • STIFTELSEN ELLEN OCH EVALD MOHLINS MINNESFOND - myelofibros, bukspottkörtelcancer, hjärntumörer
 • LANDSFISKAL PONTUS NOHRES OCH HANS  MODER ANNA-KARIN JOHANSSONS STIFTELSE
 • STIFTELSEN STEN SCHELES MINNESFOND  - urologi
 • TAGE SWAHNS STIFTELSE - hjärt-kärlsjukdom
 • STIFTELSEN JACOB WALLENBERGS TESTAMENTSMEDEL
 • BERTIL WENNBORGS STIFTELSE
 • SJÄTTE DECEMBER STIFTELSEN - glaukomforskning
Dela/spara Dela eller tipsa