Tänk på SSMF i ditt testamente

En vanlig form av gåva till Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) är testamenten. Många väljer att testamentera delar av sina tillgångar till SSMF för att säkerställa svensk medicinsk forskning på hög nivå, till exempel genom en fond för forskning kring sjukdomar som vederbörande själva drabbats av.

Testamenten kan bestå av allt från pengar till bostäder, konst, smycken, antikviteter och andra tillgångar.

Viktigt att tänka på. För att vara juridiskt giltigt måste testamentet bevittnas av två personer. Det är viktigt att hela SSMF:s namn, adress och organisationsnummer finns med, det vill säga: Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, org nr 815200-8317. Adress: Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm.

Vill du ha hjälp av en bankjurist, familjejurist eller annan juridiskt kunnig person med erfarenhet av att bistå vid testamenten kan SSMF förmedla sådan kontakt och även stå för kostnaderna. Kontakta SSMF på 08-33 50 61.

Om man saknar arvingar och inte skrivit något testamente tillfaller hela kvarlåtenskapen Allmänna Arvsfonden.

När du stödjer SSMF gör du det i den trygga förvissningen att endast 5-7 procent av insamlade medel går till administrativa kostnader, att jämföra med många insamlingsorganisationer som ligger kring 15-20 procent. SSMF är genom sin verksamhet befriat från kapitalvinstskatt.

Testamente - alternativ 1 (PDF)

Testamente - alternativ 2 (PDF)

Testamente - alternativ 3 (PDF)

Dela/spara Dela eller tipsa