Stöd till SSMF:s forskare med anledning av coronapandemin

Coronapandemin försvårar och påverkar stora delar av den medicinska forskningen både i Sverige och utomlands. Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, har gjort flera tillfälliga villkorsändringar för att stödja de forskare som beviljats medel från SSMF och som drabbats av det rådande läget.

Här kan du läsa om SSMF:s villkorsändringar och ansöka om extra medel. 

För dig som har SSMF:s Stora Anslag

SSMF har beslutat att stödja SSMF:s Stora Anslagstagare som har pågående projekt för att täcka merkostnader som direkt orsakats av coronapandemin 2020. Det handlar framför allt om att ge stöd för de ökade personalkostnader som många forskare drabbats av på grund av att deras anställda doktorander och postdoktorer hindrats från att bedriva sin forskning som planerat.

Det här gäller för stödet:

– Stödet kan sökas för förlängd försörjningstid för befintliga doktorander och postdoktorer i projektet (ej nyrekryteringar). Vederbörande ska har varit del av projektet under coronapandemin 2020.

– Anslaget får ej användas för inköp av utrustning.

– Stödet betalas ut i form av ett ramanslag och ska användas i enlighet med värduniversitetetsgällande regelverk.

– Mottagare av SSMF:s Stora Anslag med pågående projekt är behöriga att söka stödet under det fjärde anslagsåret. Stödanslag kan maximalt uppgå till årligt anslagsbelopp.

– SSMF:s stöd kan ej kombineras med fakulteternas stödpaket för samma ändamål.

Utöver det extra finansiella stödet kan anslagstagare få senarelägga sin projektstart eller göra ett uppehåll i den pågående bidragsperioden.

Mejla din ansökan till info@ssmf.se. Bifoga nedanstående ansökningsformulär och eventuella andra bilagor.

Ansökningsformulär