Kontakt

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF)
(org nr 815200-8317)
Postadress: Karolinska Institutet
171 77 STOCKHOLM
Besöksadress: Fogdevreten 2 A, Solna
Tel: 08 - 33 50 61, 0200-25 55 00 (gåvor)
E-post: info [at] ssmf.se
PG 90 11 09-9, BG 901-1099, Swish 123 9011099
IBAN SE6995000099603409011099

Kansli

Ulf Westerberg, kanslichef
Tel: 08-33 50 61
E-post: ulf.westerberg [at] ssmf.se

Carina Schmidt, sekreterare
Tel: 08-33 50 61
E-post: carina.schmidt [at] ssmf.se

Övriga kontaktpersoner

Professor Mats Ulfendahl, ordförande
Mobil: 070-612 12 15
E-post: mats.ulfendahl [at] ssmf.se

Professor Gunnar Schulte, vetenskaplig sekreterare
Mobil: 076-050 43 69
E-post: gunnar.schulte [at] ki.se

Karta

Dela/spara Dela eller tipsa