Kontakt

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

OBS! Kansliet har stängt för semester 20/7-24/7.

Övriga vardagar är du välkommen att höra av dig till oss på:

Tel: 08 – 33 50 61
E-post: info@ssmf.se

Adress: Fogdevreten 2A
171 65 Solna

 

Plusgiro 90 11 09-9, Bankgiro 901-1099, Swish 123 9011099
IBAN SE6995000099603409011099

Org nr: 815200-8317

Kansli

Ulf Westerberg

Kanslichef

Tel:
08-33 50 61
070-283 52 93

E-post: ulf.westerberg@ssmf.se

Katarina Reis

Forskningssekreterare

Tel:
08-33 50 61
070-271 37 76

E-post: katarina.reis@ssmf.se

Carina Schmidt

Sekreterare

Tel: 08-33 50 61

E-post: carina.schmidt@ssmf.se

Anna-Karin Andersson

Kommunikatör

Tel: 070-278 43 72

E-post: annakarin.andersson@ssmf.se

Övriga kontaktpersoner

Professor Mats Ulfendahl

Ordförande

Tel: 070-612 12 15

E-post: mats.ulfendahl@ssmf.se

Professor Gunnar Schulte

Vetenskaplig sekreterare

Tel: 0760-50 43 69

E-post: gunnar.schulte@ki.se

Hitta till SSMF:s kansli