Vårt Kansli

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsknings kansli ligger uppe på Liljeholmsberget i Stockholm. Vår besöksadress är Katrinebergsbacken 35 B.

Telefon: 08-33 50 61
E-post: info@ssmf.se

Vill du skicka något till oss per post är vår adress:
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning 
Box 44007
100 73 Stockholm