Varma lyckönskningar till

Namn

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning har tacksamt mottagit en gåva som bidrar till ny medicinsk kunskap och nya behandlingsmetoder inom all medicinsk forskning.

Din personlig hälsning