Skattereduktion för gåvor

 

Från och med den 1 juli 2019 kan du åter igen få upp till 1 500 kronor i skattereduktion för gåvor som du har gett till godkända gåvomottagare som Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF).

För att skänka en gåva till SSMF går du in på fliken Gåva i menyn eller klickar här.

 

Följande krav måste uppfyllas för skattereduktion:

  • Du måste ge minst 200 kronor till samma gåvomottagare vid ett och samma gåvotillfälle.
  • Du måste skänka ett totalbelopp på minst 2 000 kronor under året.
  • Gåvomottagaren ska lämna kontrolluppgift för gåvor som är skattereduktionsgrundande. Om du inte vill att kontrolluppgift ska lämnas kan du lämna gåvan utan att uppge ditt personnummer. Det innebär då att du inte kan få skattereduktion på gåvan.
  • Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet och får högst vara 1 500 kronor per år. Det motsvarar gåvor på totalt 6 000 kronor per år.
  • Gåvan ska vara en penninggåva där ändamålet är att främja medicinsk forskning.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.