Stora anslaget

Ett fyraårigt etableringsanslag inom medicinsk vetenskap som syftar till att bilda en egen oberoende forskargrupp och bli en självständig forskare. Forskningen kan bedrivas på heltid eller kombineras med klinisk tjänstgöring inom sjukvården.

Postdoktorala anslaget

Ett treårigt anslag för postdoktoral utbildning i medicinsk vetenskap med syfte att uppnå meritering för att kunna bli en självständig forskare. Studierna kan bedrivas på heltid eller kombineras med klinisk tjänstgöring i sjukvården.