Consolidator Grant

Ett femårigt anslag som ger framstående forskare möjligheten att stärka sin position som självständiga forskare. Anslaget kan användas inom alla medicinska områden och för grundforskning såväl som för tillämpad forskning.

Starting Grant

Ett fyraårigt etableringsanslag inom medicinsk vetenskap som syftar till att bilda en egen oberoende forskargrupp och bli en självständig forskare. Forskningen kan bedrivas på heltid eller kombineras med klinisk tjänstgöring inom sjukvården.

Postdoctoral Grant

Ett treårigt anslag för postdoktoral utbildning i medicinsk vetenskap med syfte att uppnå meritering för att kunna bli en självständig forskare. Forskningen kan bedrivas på heltid eller kombineras med klinisk tjänstgöring inom sjukvården.