Information till SSMF:s forskare med anledning av coronapandemin

LÄS MER HÄR

SSMF delar ut över 80 miljoner kronor per år i form av stipendier och SSMF:s Stora Anslag.

Under 100 år har SSMF stimulerat över 5 500 unga forskare genom allt större bidrag till deras forskning. Hos SSMF, kan du som forskare ansöka om postdoktorala forskningsstipendier, SSMF:s Stora Anslag och resebidrag.

Ända sedan starten 1919 har Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, satt de unga forskarna i främsta rummet. De har ofta ännu svårare än mer seniora forskare att hitta finansiering för sin forskning. Samtidigt är det ofta de unga, hungriga forskarna som finner nya vägar till de stora genombrotten.

Därför har SSMF stöttat generation efter generation av unga forskare. För en sak är säker – man blir inte en framgångsrik äldre forskare om man inte tidigt i karriären får möjlighet att testa sina idéer och sin förmåga.

SSMF:s Stora Anslag
– etableringsstöd för yngre forskare

SSMF:s Stora Anslag är ett av Sveriges största anslag för yngre forskare. Det täcker både lön och forskningskostnader under fyra år och ger unga, extra lovande forskare förutsättningar att utveckla egna forskningslinjer och etablera egna framgångsrika forskargrupper.

Nästa ansökningsperiod för SSMF:s Stora Anslag är 15/3 – 15/4 2020.

Läs mer här

SSMF:s postdoktorala anslag

Från hösten 2020 utlyser SSMF ett nytt anslag för postdoktorala studier. Stödet är treårigt och syftet är meritering som leder till etablering av självständig forskning.

ansökningsperiod för SSMF:s postdoktorala ANSLAG är 15/10 – 15/11 2020.

Läs mer här

SSMF:s resestipendier

SSMF delar även ut resestipendier för doktorander inom preklinisk och klinisk medicinsk forskning.

SISTA Ansökningsdatum för resestipendier är 1/3, 1/6, 1/9 och 1/12.

Läs mer här

Ansökan till samtliga bidrag görs i ansökningssystemet Tekla

Ansök online

NYHET: SSMF:s stora Jubileumspris

Lagom till hundraårsjubileet inför SSMF ett nytt forskningsanslag: SSMF:s stora Jubileumspris. Priset är ett personligt forskningsbidrag på fem miljoner.

Priset utses genom ett nomineringsförfarande. Ej egen ansökan.

Läs mer om SSMF:s Jubileumspris

Forskningsområden som SSMF finansierar

Läs mer