Mattias Svensson

Reumatologi

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Göteborgs universitet

Institutionen för Medicin

2019

Sjukdomsroll för medfödda lymfoida celler typ 2 (ILC2) vid reumatoid artrit

Ledgångsreumatism är en inflammatorisk sjukdom som främst drabbar leder i händer, knä och fötter. Trots att behandlingen av ledgångsreumatism förbättrats under de senaste åren, finns det fortfarande ett stort behov av att hitta nya behandlingsmetoder då många patienter inte blir hjälpta av dagens läkemedel. Sjukdomsförloppet vid ledgångsreumatism beror på ett avancerat samspel mellan vårt immunförsvar och de celler som bygger upp våra leder (ledfibroblaster). Ledfibroblaster har en nyckelroll i den ledförstörelse som sker vid ledgångsreumatism, och anses därför vara en viktig måltavla för behandling.Mitt forskningsprojekt syftar till att påvisa hur en grupp av immunceller, kallade medfödda lymfoida celler typ 2, spelar en betydande roll i sjukdomsförloppet vid ledgångsreumatism genom att aktivera ett ledförstörande beteende hos ledfibroblaster. Min förhoppning är att vi genom våra studier skall kunna kartlägga en helt ny sjukdomsmekanism vid ledgångsreumatism, vilken i framtiden kan användas för att ta fram nya och effektiva läkemedel.
Visa alla forskare