Anita Öst

Genetik, ärftliga sjukdomar, Neurovetenskap

Postdoktoralt Stipendium

Linköpings universitet

Inst f klin och exp medicin

2010

Epigenetisk reglering av differentiering av Drosofila luktnervceller

Vad bestämmer att en viss cell blir en muskelcell? Eller en nervcell? Kroppens olika celler har samma gener och genetiska kod (DNA), men utnyttjar det på olika sätt för att skapa sin speciella funktion. Reglering av hur gener används och därmed den cellspecifika karaktären, styrs och befästs av s.k. epigenetisk reglering (Grekiska: epi- över, gener). Som exempel packas DNA som inte ska användas i en viss celltyp ihop och blir då otillgängligt för användning.  Anita Östs projekt syftar till att förstå hur epigenetisk reglering går till vid bildandet av luktnervceller. Detta arbete är vägledande för att förstå hur olika undergrupper av nervceller bildas, vilket är en fundamental del i kartläggningen av den komplexa struktur och funktion som bygger upp ett fungerande och friskt nervsystem.
Visa alla forskare