Rasmus Havmöller

Bild- och funktionsmedicin, Fysiologi, Hjärt- och kärlsjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för medicin

2012

Hur kan vi förbättra möjligheterna att på ett förebyggande sätt identifiera personer med ökad risk för plötsligt hjärtstopp?

Hjärtsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden och plötslig hjärtdöd och hjärtstopp utgör majoriteten av alla hjärtrelaterade dödsfall. Endast en på tio av de som drabbas av hjärtstopp överlever. Det finns ett behov av metoder som på ett tidigt stadium kan identifiera personer med ökad risk för hjärtstopp för att kunna erbjuda dessa förebyggande behandling. EKG, som visar ett diagram över hjärtats elektriska funktion, är en vanlig metod att diagnostisera olika tillstånd som innebär ökad risk för plötslig hjärtdöd. Men tolkningen av EKG är så komplicerad att den information som erhålls kan anses vara begränsad. I detta forskningsprojekt kommer svenska och amerikanska forskare att samarbeta för att studera om mer sofistikerade EKG-metoder, enskilt eller tillsammans med andra undersökningsmetoder, med större säkerhet kan identifiera individer med ökad risk för plötslig hjärtdöd.
Visa alla forskare