Sophie Petropoulos

Obstetrik och gynekologi

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Karolinska Institutet

Institutionen för obstetrik och gynekologi

2016

Förbättrade provrörsbefruktningar: Minskad stress före fostrets implantering förbättrar framgången

Trots stora tekniska framsteg inom in vitro fertilisering (IVF) lyckas sådan behandling endast i omkring 40 % av fallen. Glukokortikoider (GC) används ofta för att förbättra främja implantering och stödja fostrets tillväxt. GC behandling i slutfasen av graviditeten kan dock länkas till oönskade bieffekter hos barnen. Vad gäller hjärnans utveckling har detta kunnat kopplas till ökad risk för ångest, depression och förändrad hjärnfunktion senare i livet. Inverkan på fostret av GC behandling före implantering, som vid IVF, har dock ej studerats. Jag hoppas kunna kartlägga genaktivitet under den tidiga fosterutvecklingen, samt undersöka risken som tidig GC behandling vid IVF kan medföra för fostrets senare utvecklingsprogram. Dessa nya rön skulle kunna påverka stamcellsforskning och klinisk praxis vid IVF.
Visa alla forskare