Drottning Silvia delade ut SSMF:s Jubileumspris till forskaren Gonçalo Castelo-Branco år 2019.

Vem ska få Jubileumspriset år 2022?

Vart tredje år delar Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, ut ett jubileumspris på fem miljoner kronor. Nu är det dags att utse en ny mottagare. Här kan du läsa om priset, hur nomineringen går till och kriterierna för att kunna få det attraktiva priset.

I samband med att Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, år 2019 firade 100 år instiftades ett jubileumspris på fem miljoner kronor. Syftet med priset är att premiera en forskare som börjat sin karriär med stöd från SSMF och som nått stora framgångar inom vetenskapen.

Det allra första Jubileumspriset tilldelades Gonçalo Castelo-Branco, professor på Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet.

Så här löd juryns motivering till prisvinnaren 2019:

”Gonçalo Castelo-Branco har genom sin innovativa och kreativa forskning, med banbrytande frågeställningar och metoder, medverkat till ett paradigmskifte inom neurobiologi. Han påverkar och inspirerar den internationella forskningen kring hjärnans utveckling, gliaceller och multipel skleros.”

Nu är det dags att utse en ny mottagare — så ser processen ut

För att kunna bli nominerad behöver forskaren tidigare ha fått någon form av bidrag från SSMF. Forskare som endast erhållit resestipendium från SSMF är emellertid inte kvalificerade för nominering.

Jubileumspriset är på fem miljoner kronor och är ett ramanslag avsett för forskning.

Information om Jubileumspriset skickas till Sveriges medicinska fakulteter vid Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Karolinska Institutet, Umeå universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet.

Varje lärosäte har möjlighet att nominera upp till tre personer.

SSMF har ett 100-tal medlemmar och varje medlem har rätt att nominera en person till priset.

Den nominerade ska:

  • vara en tidigare mottagare av något av följande SSMF-bidrag: SSMF postdok, SSMF-forskare, SSMF:s Stora Anslag. Observera att bidraget inte får vara pågående.
  • vara aktiv forskare inom medicinsk forskning.
  • ha avlagt doktorsexamen högst 25 år före deadline för nominering.
  • inneha en anställning vid svenskt lärosäte eller region om minst 50 procent.

Nomineringen ska innehålla:

  • Kort motivering på engelska, maximalt en A4-sida.
  • CV på engelska.
  • Publikationslista.

Nomineringen skickas i pdf-format till info@ssmf.se

Sista datum för nominering är 2022-04-01.

Så utses pristagaren: SSMF:s granskningsnämnd bedömer och rangordnar de inkomna nomineringarna. Även internationella medicinska experter bedömer nomineringarna och deras sammantagna utlåtanden ligger till grund för vem som slutligen utses till mottagare av priset.

Tillkännagivande av 2022 års mottagare av SSMF:s Jubileumspris kommer att ske under hösten 2022.