Göran Groth funderar mer på livet och hälsan nu när han blivit äldre. Att stödja den medicinska forskningen anser han är angeläget.

”Det är ingen hemlighet att jag känner mig svagare nu. Min motivation att ge något tillbaka har stärkts.

Göran Groth har varit trogen månadsgivare till Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning sedan 2013. Att han själv fått problem med hjärtat har ökat viljan att stödja den medicinska forskningen.

göran Groth går gärna på konsert, besöker museer och intresserar sig för arkitektur. Även i vardagen märks hans kärlek till kulturen.

– När jag sätter på mig hörlurarna och lyssnar på mina klassiska favoritstycken är det svårt att få kontakt med mig, säger han glatt. Sång och musik främjar också hälsan, både minnet och den kognitiva förmågan blir bättre, så lyssnandet ökar samtidigt mitt välmående. 

Han njuter framför allt av verk inom barock, wienklassicism och opera. Men dagen inleds alltid med pop.

– Varje morgon runt sju kör jag mitt träningspass på en kvart. Då måste musiken ha högt tempo. Jag vill bli svettig och ta i.

Hjärtinfarkt väckte tankar

Den regelbundna träningen började Göran med efter att han drabbats av en hjärtinfarkt för ett par år sedan. Den akuta vården var högklassisk. Förträngningen i hans blodkärl kunde snabbt behandlas och Göran klarade sig fint med livet i behåll. Men det var hans tredje infarkt och sammantaget har händelserna påverkat honom på olika sätt.

– Det tar på krafterna. Det är ingen hemlighet att jag känner mig svagare nu vid 81 års ålder än jag gjort tidigare i livet. Min motivation att ge något tillbaka har stärkts. Jag vill bidra till den medicinska forskningen och hjälpa till för att vi ska få ännu bättre bot och behandlingar.

Givandet är inget nytt i sig för Göran Groth. Kontinuerligt har han under en lång tid skänkt pengar till ett tiotal olika organisationer inom kultur och vetenskap. Sedan 2013 har han exempelvis varje månad bidragit med ett belopp till Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF. Och hans engagemang för just det medicinska har ökat med åren.

”Givandet gör mig faktiskt glad, det vill jag gärna förmedla till andra”, säger Göran Groth.

Bakgrund som topp inom näringslivet

Göran Groth har sin professionella bakgrund inom näringslivet. I 35 år var han vd för bolaget Max Matthiessen som hjälper företag och privatpersoner med pensioner, försäkringar och olika lösningar för sparande. Tempot i den branschen är högt, allt ska gå undan. Det är annorlunda med forskningen, konstaterar han.

– I näringslivet måste en idé bli verklighet på kort tid. Noggrannheten och granskningen inom vetenskapen är en helt annan. Ibland kan jag känna en frustration över den stora tidsåtgången inom forskningen. Men jag har insett att processen är annorlunda när det gäller medicin och människors hälsa.

Även i sitt givande tänker Göran Groth långsiktigt. Att han är månadsgivare är ingen slump. Han känner väl till betydelsen av mindre gåvor som med tiden växer och bidrar till en verksamhet. Under flera år var han ordförande i Nationalmuseums vänförening och i den rollen har han försökt locka nya medlemmar och intressenter som kan vilja donera pengar för att utöka och förstärka museets konstsamling.

Blir glad av att kunna bidra

– Jag har fått svar som ”men jag går ju inte på museum”. Men det handlar inte om att köpa en entrébiljett utan om att vara med och bidra till något bestående, brukar jag förklara. Det är samma sak med medicinsk vetenskap. Jag betalar inte för en specifik upptäckt men jag mår bra av att kunna bidra till bättre behandlingar och ny kunskap. Givandet gör mig faktiskt glad. Det skulle jag gärna förmedla till andra som har den ekonomiska möjligheten att avvara pengar.

Göran Groth har inte öronmärkt sitt månadsgivande till Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning för något särskilt ändamål, det kan komma all medicinsk forskning till del. Att på det sättet värna om att lovande forskare ska få möjligheten att förverkliga sina idéer är en värdefull gåvoform. Ett månadsgivande, oavsett storlek, bidrar till att föra forskningen för ett friskare liv framåt.

FAKTA

  • Namn: Göran Groth
  • Ålder: 81 år.
  • Bor: Horns säteri i Enhörna.
  • Familj: Hustrun Catharina, två sönder och en dotter samt sju barnbarn.